سوره بقره آیه ۱۷۷- نیکوکار واقعی کیست؟ خلاصه دین در یک آیه !

در این مقاله، به بررسی یکی از بیانات عمیق و معنی دار قرآن کریم پرداخته‌ایم که در آن نیکوکاری و دینداری را فراتر از تعابیر سطحی توصیف می‌کند. سوره بقره آیه ۱۷۷، نه تنها یک تعریف وسیع از نیکوکاری فراهم می‌کند، بلکه تأکید می‌کند که ایمان، عمل صالح، وفاداری و صبر در مواجهه با سختی ها، ذات بنیادین این مفهوم هستند.

لَیْسَ الْبِرَّنیکوکار و نیکی این نیست
اَنْ تُوَلّوا وُجوهَکُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِکه شما رو به مشرق و مغرب کنید؛
وَ لٰکِنَّ الْبِرَّبلکه نیکوکاری، چنین است:
مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْیَوْمِ الْـآخِرِهر کس به خدا و روز قیامت، ایمان آورد؛
وَ الْمَلائِکَهِ وَ الْکِتابِ وَ النَّبِیّینَو نیز به فرشتگان و کتابهای الهی و پیامبران ؛
وَ آتَى الْمالَ عَلیٰ  حُبِّه‌ىو مالِ مورد علاقه خود را، بخاطر عشق الهی،
ذَوِى الْقُرْبیٰ  وَ الْیَتامیٰ  وَ الْمَساکینَبه خویشاوندان و یتیمان و نیازمندان،
وَ ابْنَ السَّبیلِ وَ السّائِلینَ وَ فِى الرِّقابِو در راه ماندگان و گدایان و برای کمک به آزادی بردگان بدهد؛
وَ اَقامَ الصَّلاهَ وَ آتَى الزَّکاهَو نماز بر پا دارد و زکات بپردازد؛
وَ الْموفونَ بِعَهْدِهِمْ اِذا عاهَدواو هنگامی‌که عهد می‌بندند، به آن وفا کند؛
وَ الصّابِرینَ فِى الْبَأْساءِ وَ الضَّرّاءِودر بیچارگی و گرفتاری، اهل صبر باشد؛
وَ حینَ الْبَأْسِو نیز در سختیها و به هنگام جنگ؛
اُولٰئِکَ الَّذینَ صَدَقواآنها به حقیقت درستکار و راستگویند؛
وَ اُولٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقونَ (۱۷۷)‏و نیز همانها اهل تقوا می‌باشند. (۱۷۷)‏

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • به خدا و روز قیامت، واقعاً ایمان آوریدو بخشی از اموالِ خود را، بخاطر عشق الهی، به خویشاوندان و یتیمان و نیازمندان و در راه ماندگان دهید، نماز را بر پا دارید و هنگامی‌که عهد می‌بندند، به آن وفا کند؛ و در بیچارگی و گرفتاری، شکیبا باشید؛

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo