متولدین شهریور

متولدین شهریور، ششمین ماه از سال شمسی، با منطق و خرد، نظم و انضباط، و کمال گرایی شناخته می‌شوند. آنها در زندگی زناشویی به دنبال شریکی هستند که بتواند با آنها گفتگو و تبادل نظر کند و در عین حال به نظم و انضباط و تعهدات پایبند باشد. در این بخش فال ازدواج متولدین شهریور ماه (زن و مرد) را به تفصیل می خوانید.

نقطه
Logo