جزء اول

جزء اول قرآن کریم، کتاب مقدس مسلمانان، شروعی است بر مسیر فهم و تدبر در کلام الهی. جزء یکم قرآن با سوره الفاتحة، که اغلب به عنوان “افتتاحیه” یا “مادر کتاب” شناخته می‌شود، آغاز می‌شود. الفاتحة دارای هفت آیه است و در هر نمازی توسط مسلمانان خوانده می‌شود. همچنین بخشی از سوره بقره شامل آیات 1 تا 141 نیز در جزء اول قرار دارد. بنابراین به طور کلی ۱۴۸ آیه در جزء ۱ قرآن وجود دارد.

نقطه
Logo