جزء بیست و دوم

جزء بیست و دوم قرآن کریم ادامه سوره الاحزاب را شامل می‌شود که به موضوعات مختلفی از جمله حقوق زنان و اخلاقیات جنگی می‌پردازد، سوره سبا که داستان‌هایی از پیامبران گذشته و ملت‌هایشان را بیان می‌کند و به قدرت و عدالت الهی اشاره دارد، سوره فاطر که خداوند را بعنوان خالق و مدبر هستی معرفی می‌کند و به نعمت‌های الهی و پیامد کفران نعمت می‌پردازد، و بخشی از سوره یس که به عنوان قلب قرآن شناخته می‌شود و موضوعاتی چون توحید، رستاخیز و پیامبری را در بر می‌گیرد.

جزء ۲۲ قران کریم مجموعا شامل ۱۶۹ آیه می باشد.

نقطه
Logo