جزء بیست و نهم

جزء بیست و نهم قرآن کریم شامل چندین سوره است که پیام‌های قرآنی در زمینه‌های معرفتی، اخلاقی و عقیدتی را ارائه می‌دهند:

 • سوره الملک (تبارک): این سوره به توصیف قدرت و حکمت خداوند در خلقت و مدیریت جهان هستی می‌پردازد و انسان‌ها را به تفکر درباره خلقت دعوت می‌کند.
 • سوره القلم (نون): در این سوره اخلاقیات و شخصیت پیامبر اسلام (ص) ستوده شده و سرانجام افراد ظالم و کشاورزانی که به قدرت الهی ایمان نداشتند ذکر شده است.
 • سوره الحاقه: این سوره به وقایع قیامت و سرنوشت اقوام گذشته مانند عاد و ثمود و فرعون اشاره می‌کند.
 • سوره المعارج: در این سوره سختی‌های روز قیامت و ویژگی‌های اخلاقی انسان‌ها بررسی می‌شود.
 • سوره نوح: به داستان پیامبر نوح (ع) و دعوت ایشان به توحید و پیامدهای انکار قوم ایشان اشاره دارد.
 • سوره الجن: به بیان دیدگاه‌ها و واکنش‌های جن‌ها نسبت به قرآن و پیامبر اسلام (ص) پرداخته است.
 • سوره المزمل: به پیامبر اسلام (ص) دستور به قیام شب و تلاوت قرآن داده شده و از ایشان خواسته شده است که برای مواجهه با دشواری‌ها آماده باشد.
 • سوره المدثر: به پیامبر (ص) فرمان به برخاستن و انذار داده شده و از وی خواسته شده است که مردم را از عذاب الهی بیم دهد.
 • سوره القیامه: به مسائل روز قیامت و برانگیخته شدن انسان‌ها از مرگ برای حسابرسی اشاره دارد.
 • سوره الانسان (دهر): به برخی از فضایل انسانی و پاداش‌هایی که برای انسان‌های صالح در نظر گرفته شده است، اشاره می‌کند.
 • سوره المرسلات: به قسم به فرشتگان الهی که وظایف مختلفی بر عهده دارند و وقایع قیامت می‌پردازد.

جزء ۲۹ قران کریم مجموعا شامل ۴۳۱ آیه می باشد.

 

نمایش بعدی
نقطه
Logo
ثبت نام در سایت