جزء بیست و پنجم

جزء بیست و پنجم قرآن کریم شامل پایان سوره فصلت که به موضوعاتی مانند قدرت و حکمت خداوند، نشانه‌های الهی در خلقت و وعده‌ی عذاب برای کافران می‌پردازد، سوره الشوری که به مشورت در امور، وحدت ادیان و سنت‌های الهی اشاره دارد، سوره الزخرف که به زیبایی‌ها و زرق و برق دنیا، داستان حضرت عیسی و مقام پیامبران می‌پردازد، سوره الدخان که به یکی از شب‌های مبارک اشاره دارد و حوادث قیامت و داستان فرعون را بیان می‌کند، و سوره الجاثیه با موضوعات حق و باطل، دلایل توحید و مسئولیت‌های انسان در قبال آفرینش می‌پردازد.

جزء ۲۵ قران کریم مجموعا شامل ۲۴۶ آیه می باشد.

 

نمایش بعدی
نقطه
Logo
ثبت نام در سایت