جزء بیست و یکم

جزء بیست و یکم قرآن کریم شامل پایان سوره العنکبوت  آیات ۴۶ تا ۶۹ که به موضوعات ایمان، جهاد و مقابله با مشرکان می‌پردازد، سوره الروم با ۶۰ آیه که به پیروزی رومیان بر پارسیان و نشانه‌های قدرت الهی اشاره دارد، سوره لقمان با ۳۴ آیه که حاوی حکمت‌ها و پندهای لقمان حکیم است، سوره السجده با ۳۰ آیه که در آن به قیامت و ضرورت تفکر در آفرینش تأکید می‌شود و بخشی از سوره الاحزاب آیات ۱ تا ۳۰ که به مسائل اجتماعی و خانوادگی مسلمانان می‌پردازد، می‌باشد. جزء ۲۱ قران کریم مجموعا شامل ۱۷۸ آیه می باشد.

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت