جزء دهم

جزء دهم قرآن کریم شامل بخش پایانی سوره الانفال و بخش اول سوره التوبه است. در این بخش از سوره انفال آیات ۴۱ تا ۷۵، بحث‌های مربوط به غنائم جنگی و نحوه تقسیم آن‌ها ادامه دارد. همچنین، بر اصول اخلاقی و رفتاری لازم برای مسلمانان در زمان جنگ، مانند عدالت، برادری، و یکپارچگی امت اسلامی تأکید می‌شود. سوره التوبه آیات ۱ تا ۹۲  که تنها سوره بدون بسم‌الله است، به مسائل مرتبط با منافقین و کسانی که علی‌رغم ادعای ایمان، در حقیقت با مسلمانان همراهی نمی‌کنند، می‌پردازد. این سوره همچنین دستورالعمل‌هایی در خصوص جهاد و روابط با غیرمسلمانان ارائه می‌دهد و به تفصیل در مورد وظایف و مسئولیت‌های مسلمانان در حفاظت از جامعه و دین خود بحث می‌کند. جزء ۱۰ قران کریم مجموعا شامل ۱۲۷ آیه می باشد.

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت