جزء سیزدهم

جزء سیزدهم قرآن کریم شامل ادامه و پایان سوره یوسف، کل سوره الرعد، و کل سوره ابراهیم است. سوره یوسف آیات ۵۳ تا ۱۱۱ بیانگر ادامه و نتیجه داستان حضرت یوسف علیه السلام است. پس از آزمایش‌ها و سختی‌هایی که یوسف متحمل شده، سرانجام به مقام عالی در مصر دست می‌یابد و برادرانش را می‌بخشد. این داستان پر از درس‌های اخلاقی، رحمت و مغفرت الهی است و نشان می‌دهد که خداوند نسبت به بندگان صابر و شکرگزار خود مهربان است.

سوره الرعد که با نام رعد (صاعقه) نیز شناخته می‌شود، ۴۳ آیه داشته و به بحث‌های کلامی و توصیفاتی از قدرت خداوند و نشانه‌های او در جهان هستی می‌پردازد. موضوعاتی مانند رستاخیز، پاسخگویی انسان‌ها در قیامت، و جایگاه ایمان در زندگی فردی و اجتماعی مورد تاکید قرار می‌گیرد.

سوره ابراهیم آیات ۱ تا ۵۲ به زندگی حضرت ابراهیم علیه السلام و دیگر پیامبران اشاره دارد. موضوعاتی نظیر دعوت به توحید، هشدار از پیامدهای تکذیب پیامبران، و قصه‌هایی از نجات یافتگان و هلاکت انکارکنندگان به تصویر کشیده شده است. تمرکز این سوره بر ایمان و هدایت، و نتیجه‌ی اعمال خوب و بد است.

جزء ۱۳ قران مجموعا شامل ۱۵۴ آیه می باشد.

نمایش بعدی
نقطه
Logo