جزء نهم

جزء نهم قرآن کریم از ادامه سوره الاعراف و بخشی از سوره الانفال تشکیل شده است. در این بخش از سوره اعراف آیات ۸۸ تا ۲۰۶، داستان‌های پیامبران ادامه دارد و به تفصیل در مورد مواجهه پیامبرانی چون شعیب و موسی با مردمانشان بحث می‌شود. جزء دو قرآن همچنین شامل توصیه‌های اخلاقی، دعوت به تدبر و تفکر در آیات الهی، و اهمیت استقامت در برابر فتنه‌ها است. سوره الانفال آیات ۱ تا ۴۰، که در پی وقایع جنگ بدر نازل شده، به مسائل مرتبط با جهاد و غنائم جنگی می‌پردازد. در این سوره، مسلمانان به وحدت، اطاعت از رهبری، و توکل به خداوند در زمان مواجهه با دشمنان دعوت می‌شوند. جزء ۹ قران مجموعا شامل ۱۵۹ آیه می باشد.

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت