جزء هشتم

جزء هشتم قرآن کریم شامل پایان سوره الانعام و ابتدای سوره الاعراف است. در ادامه سوره الانعام آیات ۱۱۱ تا ۱۶۵  موضوعاتی چون رد شرک و تأکید بر توحید، نقد بت‌پرستی، و دعوت به عقلانیت و تفکر در آفرینش به عنوان دلائلی بر وجود خداوند مورد تاکید قرار می‌گیرند. این سوره با بیان اهمیت اختیار و مسئولیت انسان در برابر اعمالش به پایان می‌رسد. سوره الاعراف آیات ۱ تا ۸۷ به بیان اهمیت زندگی پرهیزگارانه و پیروی از راهنمایی‌های الهی، داستان‌هایی از پیامبران گذشته، از جمله آدم، نوح، صالح، لوط و شعیب و مقابله آنان با مردمان سرکش زمان خود می پردازد. جزء ۸ قران مجموعا شامل ۱۴۲ آیه می باشد.

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت