جزء پنجم

جزء پنجم قرآن کریم شامل بخشی از سوره النساء است که از آیه ۲۴ آغاز و تا آیه ۱۴۷ ادامه دارد. جزء پنج قرآن بیشتر بر مقررات اجتماعی و خانوادگی، به ویژه حقوق بیوه‌ها و یتیمان، عدالت و انصاف، و روابط زناشویی تمرکز دارد. ضمناً اصول اخلاقی و تأکید بر اجتناب از گناهان بزرگ، همچون شرک و قتل نفس، از دیگر موضوعات عمده این جزء است. جزء ۵ قران شامل ۱۲۴ آیه می باشد.

نمایش بعدی
نقطه
Logo
ثبت نام در سایت