جزء چهاردهم

جزء چهاردهم قرآن کریم شامل کل سوره های حجر و نحل می باشد. سوره الحجر به برخی از داستان‌های پیامبران گذشته مانند حضرت آدم و شیطان، حضرت ابراهیم، و اهل شهر حجر اشاره می‌کند و نشانه‌های قدرت و رحمت الهی را بیان می‌دارد. همچنین، تاکید می‌کند که قرآن کتاب محفوظ و بی‌نقصی است که هدایتگر بشریت است.

سوره النحل آیات ۱ تا ۱۲۸، که با نام “زنبور عسل” نیز شناخته می‌شود، به تفصیل در مورد نعمت‌های بی‌شماری که خداوند به انسان عطا کرده است، صحبت می‌کند. این سوره دعوت به تفکر و تدبر در آفرینش، وظیفه انسان در قبال نعمت‌های الهی، و اهمیت عدالت و عمل صالح را مطرح می‌کند.

جزء ۱۴ قران مجموعا شامل ۲۲۷ آیه می باشد.

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت