جزء چهارم

جزء چهارم قرآن کریم شامل ادامه سوره آل عمران، از آیه ۹۳ تا ۲۰۰، و ابتدای سوره النساء، از آیه ۱ تا ۲۳، می‌باشد. در جزء چهار، به مضامین اخلاقی و اجتماعی عمیقی پرداخته می‌شود. سوره آل عمران به بحث پیرامون ایمان، صبر، و تقویت روحیه جامعه مسلمانان در برابر چالش‌ها می‌پردازد، در حالی که سوره النساء مسائل مرتبط با عدالت اجتماعی، حقوق زنان و روابط خانوادگی را مطرح می‌کند. جزء ۴ قران مجموعا از ۱۳۱ آیه تشکیل شده است.

نمایش بعدی
نقطه
Logo
ثبت نام در سایت