اسم دختر با حرف چ

انتخاب نام برای فرزند یکی از دلپذیرترین مراحل آماده شدن برای ورود یک عضو جدید به خانواده است. اما این فرایند ممکن است دشوار نیز باشد، چرا که نام یک بخش مهم از هویت فرزند شما و همراه همیشگی او خواهد بود.
اسم اولین چیزی است که افراد دیگر از فرزند شما می شناسند و بنابراین بر تعاملات اجتماعی او تاثیر می گذارد. نام می تواند اولین تصویری که دیگران از فرزند شما دارند را تعیین کند.
نام ها می توانند رابطه قوی با فرهنگ، مذهب، یا تاریخ خانوادگی داشته باشند. انتخاب یک نام که این ارتباطات را نشان دهد، می تواند به فرزند شما برای درک اینکه از کجا آمده و به کجا می رود، کمک نماید.
نام ها معانی خاص خود را دارند و این معنی می تواند تاثیر زیادی بر چگونگی درک فرزند شما از خودش داشته باشد. پیش از انتخاب یک نام، تحقیق در مورد معنی آن اهمیت زیادی دارد.
نامی که به راحتی تلفظ و نوشته می شود، می تواند به کودک شما در برقراری ارتباط با دیگران کمک کند. اگر نامی را که انتخاب می کنید برای بیشتر افراد سخت است، این ممکن است منجر به اشتباهات و سوء تفاهم شود.

در ادامه مطلب لیست کاملی از اسامی دختر با حرف “چ” را گردآوری کردیم تا راهنمایی برای شما عزیزان در انتخاب این مهم باشد. با ما همراه باشید.

اسامی دختر بر اساس حروف الفبا، ریشه اسم، معنی اسم و تلفظ اسم

اسم دختر فارسی که با حرف چ شروع می شود

نامتلفظمعنی
چالی/čāli/پرنده‌ای شبیه گنجشک اما بزرگ‌تر از آن
چام/čām/ناز و عشوه
چامه/čāme/شعر، شعری که با آواز خوانده می‌شود
چرمه/čārme/اسب به ویژه اسب سفیدرنگ
چشمان/če(a)šmān/۱- جمع چشم؛ ۲- دو چشم؛ ۳- مجاز از عزیز و گرامی.
چشمک/češmak/چشم کوچک، اشاره با گوشه چشم
چشمه/če(a)šme/۱- محلی که در آن، آب زیرزمینی به طور طبیعی در سطح زمین ظاهر می‌شود؛ ۲- در قدیم مجاز از خورشید؛ ۳- در قدیم به معنای معدن؛ ۴- در عرفان منبع فیض الهی و عالم عمی، و نیز قلب عارف کامل واصل.
چغانه/čaqāne/از آلات موسیقی قدیم، نغمه ای در موسیقی
چکامه/ča(e)kāme/شعر به ویژه قصیده
چکاو/čakāv/نام پرنده ای خوش آواز
چکاوک/čakāvak/۱- پرندهای خوش آواز و کمی بزرگتر از گنجشک که تاج بر سر دارد؛ ۲- نوعی مرغابی؛ ۳- در موسیقی ایرانی گوشه‌ای در دستگاه همایون؛ ۴- در قدیم و در موسیقی ایرانی از الحان قدیم ایرانی.
چکاوه/čakāve/چکاوک
چلچله/čelčele/پرستو
چمان/čamān/۱- آنکه می‌خرامد و با ناز حرکت میکند؛ خرامان؛ ۲- رونده، راهوار؛ ۳- در قدیم به معنی در حال خرامیدن.
چمان دخت/čamāndoxt/دختر خرامان، دختری که با ناز و کرشمه راه برود
چماندیس/čamāndis/مانند ناز و کرشمه
چمانه/čamāne/پیاله شراب
چمن/čaman/زمین سبز و خرم، باغ و بوستان مرغزار، نام گیاهی از تیره‌ی غلات
چمن آرا/čamanārā/زینت دهنده باغ، باغبان، آنچه موجب زیبایی و آراستگی باغ و بوستان است
چمن افروز/čamanafruz/آن که یا آنچه زینت دهنده چمن است، نام چند نوع گیاه علفی که گل آذین قرمزرنگ آنها به شکل تاج خروس است، تاج خروس
چمن چهر/čaman-čehr/۱- خوش سیما، زیبا؛ ۲- مجاز از زن گندمگون و سبزه را گویند.
چمن رخ/čaman-rox/چمن‌چهر
چمن ناز/čaman-nāz/مجاز از زیبارویی که دارای ناز و عشوه و کرشمه است.
چهرآذر/čehrāzar/آذرچهر، دارای چهره‌ای چون آتش
چهرآرا/čehrārā/آراینده چهره
چهرزاد/čehrzād/مجاز از نژاده، اصیل
چهرمینو/čehrminu/آن که چهره‌ای زیبا چون بهشت دارد
چهره/čehre/چهر، روی، صورت.
چهره آسا/čehre āsā/چهره + آسا (پسوند شباهت)، ۱- اصیل؛ ۲- آزاده.
چهره گل/čehregol/آن که چهره‌ای زیبا چون گل دارد
چیترا/čitrā/نژاد
چیلانه/čilāne/درخت عناب
اسم دختر با حرف چ

اسم دختر ترکی که با حرف چ شروع می شود

نامتلفظمعنی
چیچک/čičak/گل
چیمن/čiman/سرسبز و باطراوات

اسم دختر کردی که با حرف چ شروع می شود

نامتلفظمعنی
چنور/če(i)nur/گیاهی خوشبو شبیه به شوید، که در بعضی از مناطق کردستان می‌روید
چوک/čok/چشمه
اسم دختر با حرف چ 1

اسم دختر با حرف چ در سایر ریشه ها

نامتلفظمعنیریشه
چی گل/čigol/مثل گللری
چیدا/čidā/مانند مادر یا از لحاظ مهر و عاطفه شبیه مهر مادرانهلری
چیستا/čistā/دانش، آگاهی، فرزانگیاوستایی
چیکا/čikā/نوعی پرندهگیلکی
چیمه/čimah/مثل ماه نام لری دخترانهلری
اسم دختر با حرف چ 2

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت