اسم دختر با حرف ص

انتخاب نام برای فرزند یکی از دلپذیرترین مراحل آماده شدن برای ورود یک عضو جدید به خانواده است. اما این فرایند ممکن است دشوار نیز باشد، چرا که نام یک بخش مهم از هویت فرزند شما و همراه همیشگی او خواهد بود.
اسم اولین چیزی است که افراد دیگر از فرزند شما می شناسند و بنابراین بر تعاملات اجتماعی او تاثیر می گذارد. نام می تواند اولین تصویری که دیگران از فرزند شما دارند را تعیین کند.
نام ها می توانند رابطه قوی با فرهنگ، مذهب، یا تاریخ خانوادگی داشته باشند. انتخاب یک نام که این ارتباطات را نشان دهد، می تواند به فرزند شما برای درک اینکه از کجا آمده و به کجا می رود، کمک نماید.
نام ها معانی خاص خود را دارند و این معنی می تواند تاثیر زیادی بر چگونگی درک فرزند شما از خودش داشته باشد. پیش از انتخاب یک نام، تحقیق در مورد معنی آن اهمیت زیادی دارد.
نامی که به راحتی تلفظ و نوشته می شود، می تواند به کودک شما در برقراری ارتباط با دیگران کمک کند. اگر نامی را که انتخاب می کنید برای بیشتر افراد سخت است، این ممکن است منجر به اشتباهات و سوء تفاهم شود.

در ادامه مطلب لیست کاملی از اسامی دختر با حرف “ص” را گردآوری کردیم تا راهنمایی برای شما عزیزان در انتخاب این مهم باشد. با ما همراه باشید.

اسامی دختر بر اساس حروف الفبا، ریشه اسم، معنی اسم و تلفظ اسم

اسم دختر فارسی که با حرف ص شروع می شود

نامتلفظمعنی
صافی ناز/saafinaaz/دارای ناز و کرشمه اصیل و خالص
صبحی/sobhi/منسوب به صبح، بامدادی
صدپر/sadpar/گل سرخ
صنوبر/senobar/نام درختی همیشه سبز
اسم دختر با حرف ص

اسم دختر عربی که با حرف ص شروع می شود

نامتلفظمعنی
صابئون/saabeoon/دارندگان آیین صابئی
صابرین/saaberin/صبر کنندگان
صاحبه/saahebe/مؤنث صاحب
صاخه/saakhah/بانگ گوش فرسا، اسم قیامت، فریاد شدید گوش خراش
صادقه/saadeghe/مونث صادق راستگو و درستکار
صارمین/saaremin/قطع کنندگان، میوه چینان
صاعقه/saaeghe/آذرخش
صافات/saaffaat/بال گشادگان، صف کشنده ها
صافنات/saafenaat/اسبها
صالحه/saalehe/دختر و زن نیکوکار
صبا/saabaa/پیام رسان میان عاشق و معشوق
صباح/saabaah/سحرگاه، بامدادان
صبح/sobh/صبح، اول روز
صبر/sabr/شکیبایی، صبر
صبریه/sabriye/منسوب به صبر
صبغه/sebghah/رنگ، نگارگری
صبوح/sabooh/پگاه، صبح زود، شرابی که به هنگام صبح می خورند
صبورا/sabooraa/صبور + ا (الف نسبت یا تعظیم)، به معنی بردبار، صبور
صحاف/sehaaf/جام ها یا طبق ها، سینیهای زرین
صحرا/sahraa/بیابان، محلی خارج از منطقه مسکونی، که دارای پوشش گیاهی است
صحف/sohof/کتاب ها، نامه های اعمال، صحیفه ها
صخر/sakhar/سنگ
صخره/sakhreh/تخته سنگ
صدا/sedaa/انعکاس صوت، پژواک
صدری/sadri/منسوب به صدر، گوشه ای در دستگاه شور
صدف/sadaf/از اسامی دخترانه، نام سه ستاره به شکل مثلث
صدفین/sadafain/دو کوه
صدق/sedgh/راست و درست، راستگویی، راست گفتن
صدقات/sadaghaat/صدقات، زکات، چیزهایی که انسان از مال خود دهد
صدقه/sadaghah/صدقه، مالی که انسان در راه خدا می دهد، کفاره
صدور/sodoor/ضمیرها، دل ها، سینه ها
صر/serr/سرمای سوزان
صراحی/soraahi/ظرف شراب، ظرف شیشه‌ای شراب، شراب زلال، در تصوف مقام انس را گویند
صراط/seraat/راه وسیع، راه
اسم دختر خاص با حرف ص
صرح/sarh/برج، قصر
صرصر/sarsar/باد بسیار سرد و تند
صریخ/sarikh/فریادرس، کمک
صریم/sarim/خاکستر
صعد/sad/سخت
صعوه/save/پرنده ای کوچک و ; خوش آواز به اندازه گنجشک
صعید/saeed/خاک
صغیر/saghir/کوچک
صفوان/safvaan/تخته سنگ، سنگ خالص و صاف
صفوریه/saforie/گنجشک ماده، نام همسر موسی و دختر شعیب پیامبر
صفیا/safiyaa/صَفیه
صلات/salaat/دعا
صلب/solb/پشت
صلح/solh/صلح، مسالمت، سازش کردن
صلد/sald/سترون، زمین صاف و سخت
صلصال/salsal/گل خشک
صلوات/salavaat/نمازها، رحمت ها، درودها
صم/somm/کران، ناشنواها
صمیمه/samime/مؤنث صَمیم، صمیمی، خالص، ناب، اصیل
صنع/son/عمل
صنعه/sanah/حرفه
صنم/sanam/بت زیبا
صنیعه/sanie/زن برگزیده، نو ظهور و تازه
صهبا/sahbaa/شراب انگوری، شرابی که مایل به سرخی باشد
صهر/sahr/قرابت، پیوند
صواب/savaab/درست
صواع/savaa/جام، پیمانه
صوامع/savaame/صومعه ها
صوت/sot/صدا
صوفیه/sofie/پیروان طریقه و مسلک تصوف، اهل تصوف، متصوفه، پایتخت بلغارستان
صیاصی/sayaasi/برج و باروها، قلعه ها
صیب/sayyeb/باران سخت
صید/seyd/شکار، صید
صیف/sayf/تابستان
اسم دختر جدید با حرف ص

اسم دختر با حرف ص در سایر ریشه ها

نامتلفظمعنیریشه
صبح آسا/sobhaasaa/صبح (عربی) + آسا (فارسی) مانند صبح سپید و روشنفارسی – عربی
صبح چهر/sobhchehr/صبح چهره، صبح (عربی) + چهره (فارسی) آن که چهره ای سپید چون صبح داردفارسی – عربی
صبح چهره/sobhchehre/صبح (عربی) + چهره (فارسی) آن که چهره‌ای سپید چون صبح داردفارسی – عربی
صبرا/sabraa/بردباری کردن در برابر سختی ها و ناملایمت ها، شکیباییفارسی – عربی
صبرناز/sabrnaaz/صبر (عربی) + ناز (فارسی) مرکب از صبر بردباری + ناز زیبافارسی – عربی
صبرینه/sabrine/منسوب به صبر، (به مجاز) صبور و شکیبا، نام گیاهی استفارسی – عربی
صبوره/saboore/منسوب به صبور، صبور و شکیبافارسی – عربی
صفاناز/safaanaaz/صفا (عربی) + ناز (فارسی) آن که دارای یکرنگی و زیبایی استفارسی – عربی
صفوریا (صفورا)/safuriaa/گنجشک ماده، نام همسر موسی و دختر شعیب پیامبرعبری
صفیه خاتون/safiekhatoon/بانوی برگزیدهفارسی – ترکی
صنم بر/sanambar/صنم (عربی) + بر (فارسی) مرکب از صنم (بت) + (آغوش)فارسی – عربی
صنم دخت/sanamdokht/صنم (عربی) + دخت (فارسی) دختر زیبارو و دلبرفارسی – عربی
صنم رو/sanamroo/صنم (عربی) + دخت (فارسی) آن که دارای صورت زیبا و دلبرانه استفارسی – عربی
صنم گل/sanamgol/صنم (عربی) گل (فارسی) مرکب از صنم (بت) + گلفارسی – عربی
صنم ناز/sanamnaaz/صنم (عربی) + ناز (فارسی) دلبر زیبا و عشوه گرفارسی – عربی
صوفیا/sofiaa/منسوب به صوفیفارسی – عربی
صونا/sonaa/منسوب به صون، خویشتن داری از گناه، صیانت، پارساییفارسی – عربی
اسم دختر با حرف ص 1

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت