اسم دختر با حرف ط

انتخاب نام برای فرزند یکی از دلپذیرترین مراحل آماده شدن برای ورود یک عضو جدید به خانواده است. اما این فرایند ممکن است دشوار نیز باشد، چرا که نام یک بخش مهم از هویت فرزند شما و همراه همیشگی او خواهد بود.
اسم اولین چیزی است که افراد دیگر از فرزند شما می شناسند و بنابراین بر تعاملات اجتماعی او تاثیر می گذارد. نام می تواند اولین تصویری که دیگران از فرزند شما دارند را تعیین کند.
نام ها می توانند رابطه قوی با فرهنگ، مذهب، یا تاریخ خانوادگی داشته باشند. انتخاب یک نام که این ارتباطات را نشان دهد، می تواند به فرزند شما برای درک اینکه از کجا آمده و به کجا می رود، کمک نماید.
نام ها معانی خاص خود را دارند و این معنی می تواند تاثیر زیادی بر چگونگی درک فرزند شما از خودش داشته باشد. پیش از انتخاب یک نام، تحقیق در مورد معنی آن اهمیت زیادی دارد.
نامی که به راحتی تلفظ و نوشته می شود، می تواند به کودک شما در برقراری ارتباط با دیگران کمک کند. اگر نامی را که انتخاب می کنید برای بیشتر افراد سخت است، این ممکن است منجر به اشتباهات و سوء تفاهم شود.

در ادامه مطلب لیست کاملی از اسامی دختر با حرف “ط” را گردآوری کردیم تا راهنمایی برای شما عزیزان در انتخاب این مهم باشد. با ما همراه باشید.

اسامی دختر بر اساس حروف الفبا، ریشه اسم، معنی اسم و تلفظ اسم

اسم دختر فارسی که با حرف ط شروع می شود

نامتلفظمعنی
طرفه/torfeh/شگفت آور، جالب، عجیب
طلادیس/taladis/طلاگونه، مثل طلا
طیلا/tilaa/می پخته شده، شرابی که از جوشاندن فشرده انگور، مویز، یا خرما به دست می‌آید
اسم دختر با حرف ط

اسم دختر عربی که با حرف ط شروع می شود

نامتلفظمعنی
طائفین/taaefin/مسافران غریب
طاعه/taaeh/اطاعت، فرمانبری
طاقه/taaghah/تاب و توان
طالبه/taalebe/مونث طالب
طاهره/taahereh/طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهرا (ع) و لقب خدیجه همسر پیامبر (ص)
طاوس/taavoos/پرنده معروف زیبا که دم چتری زیبا دارد
طباق/tebaagh/تو بر تو، مطابقت
طبق/tabagh/حالت
طرائق/taraaegh/راه ها
طراز (تراز)/taraaz/زینت، آرایش، زینت جامه در حاشیه لباس می دوزند
طراوت/taraavat/تر و تازگی، (به مجاز) سامان و رونق
طریفه/tarife/(مؤنث طریف) (در قدیم) نو، تازه
طریق/tarigh/راه
طریقه/tariqah/روش
طغیان/toghyaan/سرکشی، تجاوز
طفل/tefl/کودک
طلایه/talaaye/نشانه یا جلوه نخستین از هر چیز که پیش از دیگر نشانه‌ها نمایان شود
طلع/tal/شکوفه، میوه
طلوع/toloo’e/دمیدن و برآمدنِ خورشید و مانند آن، ابتدای روز
طمع/tama/طمع داشتن، امید
طناز/tannaaz/از اسامی دخترانه بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده
طنان/tanaan/پرطنین، بلندآوازه، مشهور
طنین/tanin/انعکاس صوت، پژواک، حالتی از صدا که دارای تأثیر و نفوذ باشد، خوش آهنگی
طهور/tahoor/بسیار پاک
طود/taod/کوه بزرگ
طور/toor/نام کوه طور
طول/taool/فضل، مال
طوی/tovaa/نام محلی در شام
طیبات/tayebaat/زنان پاک، پاکیزه ها
طیر/tayr/پرنده، پرندگان
طین/tin/گل
اسم دختر خاص با حرف ط

اسم دختر با حرف ط در سایر ریشه ها

نامتلفظمعنیریشه
طرب آرا/tarabaaraa/طرب (عربی) + آرا (فارسی)، آراینده انجمن سرور و خوشحالی، گرم کننده مجلس بزمفارسی – عربی
طرب انگیز/tarabangiz/طرب (عربی) + انگیز (فارسی)، مسرت بش، شادی آور، نام یکی از گوشه‌های موسیقی ایرانیفارسی – عربی
طرلان/tarlaan/زیبا، نام پرنده ای از خانواده باز شکاریفارسی – ترکی
طره خاتون/torre khaatoon/طره (عربی) + خاتون (فارسی) مرکب از طره (زلف) + خاتون (بانو)، کنایه از بانویی است که دارای موهای زیبایی باشدفارسی – عربی
طغاترکان/toghatorkaan/از اعلام زنان مغولفارسی – ترکی
طلاسان/talaasaan/طلا (عربی) + سان (فارسی) مانند زرفارسی – عربی
طلاگون/talaagoon/طلا (عربی) + گون (فارسی) مانند طلا، مانند زرفارسی – عربی
طوطیا/tootiaa/معرب از هندی، توتیابین المللی – هندی
طوعه/toe/اطاعت، فرمانبری، نام زنی که مسلم ابن عقیل به خانه او پناه بردفارسی – عربی
اسم دختر جدید با حرف ط

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت