اسم دختر با حرف ع

انتخاب نام برای فرزند یکی از دلپذیرترین مراحل آماده شدن برای ورود یک عضو جدید به خانواده است. اما این فرایند ممکن است دشوار نیز باشد، چرا که نام یک بخش مهم از هویت فرزند شما و همراه همیشگی او خواهد بود.
اسم اولین چیزی است که افراد دیگر از فرزند شما می شناسند و بنابراین بر تعاملات اجتماعی او تاثیر می گذارد. نام می تواند اولین تصویری که دیگران از فرزند شما دارند را تعیین کند.
نام ها می توانند رابطه قوی با فرهنگ، مذهب، یا تاریخ خانوادگی داشته باشند. انتخاب یک نام که این ارتباطات را نشان دهد، می تواند به فرزند شما برای درک اینکه از کجا آمده و به کجا می رود، کمک نماید.
نام ها معانی خاص خود را دارند و این معنی می تواند تاثیر زیادی بر چگونگی درک فرزند شما از خودش داشته باشد. پیش از انتخاب یک نام، تحقیق در مورد معنی آن اهمیت زیادی دارد.
نامی که به راحتی تلفظ و نوشته می شود، می تواند به کودک شما در برقراری ارتباط با دیگران کمک کند. اگر نامی را که انتخاب می کنید برای بیشتر افراد سخت است، این ممکن است منجر به اشتباهات و سوء تفاهم شود.

در ادامه مطلب لیست کاملی از اسامی دختر با حرف “ع” را گردآوری کردیم تا راهنمایی برای شما عزیزان در انتخاب این مهم باشد. با ما همراه باشید.

اسامی دختر بر اساس حروف الفبا، ریشه اسم، معنی اسم و تلفظ اسم

اسم دختر فارسی-عربی که با حرف ع شروع می شود

نامتلفظمعنی
عالم تاج/aalamtaaj/عالم (عربی) + تاج (فارسی) آن که چون تاجی بر بالای هستی می‌درخشد، تاج عالم، سرور جهان
عجب نوش/ajab noosh/عجب (عربی) + نوش (فارسی) اسم شخصیت زنی در منظومه خسرو و شیرین
عرشیان/arshiaan/عرش (عربی) + ی (فارسی) + ان (فارسی)، فرشتگان، ملائکه
عرفانه/erfaane/عرفان (عربی) + ه (فارسی) مرکب از عرفان (معرفت) + ه (پسوند نسبت)
عزت بانو/ezatbaanoo/عزت (عربی) + بانو(فارسی) بانوی گرامی و ارجمند
عزت زمان/ezatzamaan/عزت (عربی) + زمان (فارسی)، عزت الزمان اسم اصیل فارسی
عطرسای/atrsaay/عطر (عربی) + سا (فارسی)، معطر و خوشبو کننده
عطرین/atrin/منسوب به عطر، دل‌انگیز، معطر، خوشبو
عنبربو/anbarboo/عنبر (عربی) + بو، معطر، آنکه بوی خوش دارد
اسم دختر با حرف ع

اسم دختر عربی که با حرف ع شروع می شود

نامتلفظمعنی
عائلا/aaelaa/تهیدست، فقیر
عاتقه/aateghe/دختر نوجوان و نوبالغ
عاتکه/aateke/بانوی خوشبو، نام دختر عبدالمطلب، جد پیامبر (ص)
عاجله/aajelah/بهره زودیاب، دنیوی
عادله/aadeleh/مؤنث عادل، بانوی با انصاف
عارض/aarez/ابر، ظاهر شونده
عارفه/aarefeh/زن عالم و عارف
عاصفه/aasefe/معرب از سریانی، باد تند و شدید، تندباد، طوفان
عافین/aafin/بخشندگان
عاقبه/aaghebe/سرانجام
عاکفه/aakefe/زن گوشه گیر، عابد
عال/aal/بزرگی طلب، برتری جو
عالمه/aaleme/بانوی دانشمند، فرزانه
عالمون/aalemoon/دانشمندان، دانایان
عالی/aali/بلند، رفیع، بزرگ، سرافراز
عالین/aalin/بلند مرتبگان
عام/aam/سال
عامل/aamel/انجام دهنده
عباده/ebaadeh/عبادت
عباسه/abbaase/مونث عباس، نام خواهر هارون الرشید
عبره/ebrah/عبرت، پند، موعظه
عبقری/abghari/فرش گرانمایه
عبهر/abhar/گل نرگس، دراز و نازک و ; خوش از هر چیزی
عتیقه/atighe/مونث عتیق
عجاب/ejaab/عجیب، بسیار شگفت آور
عجب/ajab/شگفت آور
عجل/ajal/گوساله
عجیبه/ajibe/زن عجیب و شگفت آور، کنایه از زن دلربا
عذار/azaar/رخسار، چهره
عذب/azb/شیرین، خوش، گوارا
عرش/arsh/عرش، تخت
عرض/araz/غنیمت، متاع
عرف/orf/نیکی
عرفات/arafaat/محلی در چهار فرسخی مکه
عروش/oroosh/سقف ها
عریض/ariz/زیاد، وسیع، کثیر
عزالنسا/ezonesaa/آن که موجب سربلندی زنان است
عزت الزمان/ezatozamaan/آن که موجب بزرگی و سربلندی زمان خود است
عزت السادات/ezatosaadaat/آن که باعث عزت و سربلندی سیدها است
عزت الملوک/ezatolmolook/آن که باعث سربلندی و عزت پادشاهان است
عزت النساء/ezatonesaa/موجب ارجمندی زنان
عزت ملک/ezatmalek/باعث عزت و سربلندی پادشاه، از زنان معروف اواخر دوره ایلخانیان
عزت نسا/ezatnesaa/زنان گرامی و ارجمند، نام دختر فتحعلی شاه قاجار
عزی/ozaa/نام بتی
اسم دختر خاص با حرف ع
عزیز/aziz/نامی که اعراب مسلمان به عزرا می‌دهند، عزرا
عسر/osr/سخت
عسل/asal/مایعی خوراکی که زنبور عسل می سازد، بسیار شیرین و دوست داشتنی
عشر/ashr/عدد ده
عشرت الملوک/eshratolmolook/سبب خوشی پادشاهان
عشی/ashi/شامگاهان، عصر
عشیر/ashir/معاشر، رفیق، دمساز
عصا/asaa/عصا، چوبدستی
عصبه/osbah/جوانان برومند
عصر/asr/عصر، روزگار
عصف/asaf/برگ
عصمت الملوک/esmatolmolook/عصمت پادشاهان
عصیب/asib/سخت و سنگین
عطف/etf/پهلو، جانب، طرف
عطیه/atieh/انعام، بخشش
عفاف/efaaf/پرهیزکاری، پاکدامنی اسم زیبای ایرانی
عفت الزمان/efatozamaan/پاکدامن زمان
عفت السادات/efatosaadaat/پاکدامن سادات
عفراء/afraa/زمین بی نشانی که کسی در آن پا ننهاده
عفریت/efrit/عفریت، قوی و زیرک
عفو/afv/از اسماءحسنی به معنی بخشاینده
عقبی/aghebaa/دو پاشنه، کنایه از اعتقاد
عقد/oghod/گره ها
عقود/oghood/پیمانها
علام/alaam/از اسماء حسنی به معنی بسیار دانا
علامات/alaamat/نشانه ها
علامه/alaame/بسیار دانا
علانیه/alaaniah/آشکارا
علم/elm/دانش، دانستن
علماء/olamaa/دانشمندان
علیمه/alime/مؤنث علیم
علیه/elie/علیا
عماره/amaare/مزد و اجرت آباد کردن
عمد/amad/ستون ها
عمل/amal/انجام دادن، عمل، کار
عمی/omi/نابینایان
عناب/anaab/میوه‌ای قرمز که خواص درمانی فراوان دارد
عنب/enab/انگور
عنق/onogh/گردن
عنقا/anghaa/مرغی افسانه‌ای، سیمرغ، زنی که گردن کشیده دارد
عهد/adh/پیمان
عهن/ehn/پشم
عیر/ir/کاروان، کاروانیان
عیشه/ishah/زندگی
عیون/oyoon/چشمه ساران
اسم دختر جدید با حرف ع

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت