اسم دختر با حرف ق

انتخاب نام برای فرزند یکی از دلپذیرترین مراحل آماده شدن برای ورود یک عضو جدید به خانواده است. اما این فرایند ممکن است دشوار نیز باشد، چرا که نام یک بخش مهم از هویت فرزند شما و همراه همیشگی او خواهد بود.
اسم اولین چیزی است که افراد دیگر از فرزند شما می شناسند و بنابراین بر تعاملات اجتماعی او تاثیر می گذارد. نام می تواند اولین تصویری که دیگران از فرزند شما دارند را تعیین کند.
نام ها می توانند رابطه قوی با فرهنگ، مذهب، یا تاریخ خانوادگی داشته باشند. انتخاب یک نام که این ارتباطات را نشان دهد، می تواند به فرزند شما برای درک اینکه از کجا آمده و به کجا می رود، کمک نماید.
نام ها معانی خاص خود را دارند و این معنی می تواند تاثیر زیادی بر چگونگی درک فرزند شما از خودش داشته باشد. پیش از انتخاب یک نام، تحقیق در مورد معنی آن اهمیت زیادی دارد.
نامی که به راحتی تلفظ و نوشته می شود، می تواند به کودک شما در برقراری ارتباط با دیگران کمک کند. اگر نامی را که انتخاب می کنید برای بیشتر افراد سخت است، این ممکن است منجر به اشتباهات و سوء تفاهم شود.

در ادامه مطلب لیست کاملی از اسامی دختر با حرف “ق” را گردآوری کردیم تا راهنمایی برای شما عزیزان در انتخاب این مهم باشد. با ما همراه باشید.

اسامی دختر بر اساس حروف الفبا، ریشه اسم، معنی اسم و تلفظ اسم

اسم دختر فارسی که با حرف ق شروع می شود

نامتلفظمعنی
قاهره/ghaahere/مؤنث قاهر، نام پایتخت مصر
قشنگ/ghashang/زیبا، خوشگل
قشنگ گل/ghashanggol/گل زیبا، دختری که چهره اش مثل گل زیبا و لطیف است
اسم دختر با حرف ق

اسم دختر عربی که با حرف ق شروع می شود

نامتلفظمعنی
قائل/ghaael/گوینده
قابل/ghabel/از اسماءحسنی به معنی پذیرنده
قاصفا/ghaasefa/تندبادی درهم شکننده
قاض/ghaaz/حکم کننده
قانت/ghaanet/نیایشگر، فرمانبردار، پیوسته مطیع خدا
قبائل/ghabaael/قبیله ها
قبس/ghaabas/شعله آتش
قبله/gheblah/مقابل، مکانی که نمازگزار بدان رو می کند
قبیل/ghabil/همانندان
قدحا/ghadhaa/آتش
قدد/ghadad/گوناگون
قدر/ghadr/اندازه، اندازه گیری
قدسی/ghodsi/مقدس، فرشته
قدسیه/ghodsieh/مؤنث قدسی
قدم خیر/ghadamkheir/خوش قدم، نیک قدم
قدور/ghodoor/دیگها
قدیره/ghadire/مؤنث قدیر، توانا
قرار/gharaar/استواری، جایگاه
قراطیس/gharaatis/کاغذها
قرن/gharan/بالای سر، گیسو، قله کوه، رئیس، نام قبیله ای در یمن
قرناء/ghoranaa/رفیقان
قره/ghorrah/مایه روشنی چشم
قره العین/ghoratolein/نور چشم، فرزند
قرون/ghoroon/اقوام، نسلها
قری/ghoraa/شهرها، آبادیها
اسم دختر با حرف ق 1
قریب/gharib/نزدیک، خویشاوند
قرین/gharin/نزدیک، صاحب، همنشین، یار، نظیر، مانند
قسط/ghest/عدالت
قسوره/ghasvare/شیر
قصد/ghasd/میانه
قصر/ghasr/قصر، عمارت
قصص/ghasas/سرگذشت، داستان
قصیده/ghaside/نام یکی از قالب‌های شعر فارسی وعربی
قضبا/ghazbaa/سبزیجات
قطر/ghetr/مس، روی گداخته
قطره/ghatre/مقدار کمی از مایع که از جایی بچکد، چکه
قطوف/ghotoof/میوه ها
قلب/ghalb/دل، نفس، روح
قمر/ghamar/ماه، جِرم آسمانی که دور سیاره‌ای بچرخد، (به مجاز) زن زیباروی
قمرالزمان/ghamarozamaan/ماه دوران، نام یکی از شخصیت‌های هزار و یک شب
قمیص/ghamis/پیراهن
قناطیر/ghanaatir/مال های زیاد
قنوان/ghonvaan/خوشه ها
قواریر/ghavaarir/ظروف شیشه ای
قواعد/ghavaaed/پایه ها
قول/ghol/سخن، حکم
قوه/ghovvah/توانایی، نیرومندی
قوی/ghavi/نیرومند و از اسماء حسنی
قیام/ghiaam/ایستادگان، برخاستن
اسم دختر با حرف ق 2

اسم دختر با حرف ق در سایر ریشه ها

نامتلفظمعنیریشه
قتلغ/ghotlogh/مبارک، خجسته، از اعلام زنان ترکفارسی – ترکی
قره ناز/gharenaaz/پرنده ای آبی دارای منقاری سپید و پرهای سیاهرنگفارسی – کردی
قمرالملوک/ghamarolmolook/آن که میان پادشاهان چون ماه می‌درخشدفارسی-عربی
قمرسیما/ghamarsimaa/ویژگی آن که چهره‌اش مثل ماه می باشد، (به مجاز) زیباروفارسی-عربی
اسم دختر با حرف ق 3

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت