اسم دختر با حرف گ

انتخاب نام برای فرزند یکی از دلپذیرترین مراحل آماده شدن برای ورود یک عضو جدید به خانواده است. اما این فرایند ممکن است دشوار نیز باشد، چرا که نام یک بخش مهم از هویت فرزند شما و همراه همیشگی او خواهد بود.
اسم اولین چیزی است که افراد دیگر از فرزند شما می شناسند و بنابراین بر تعاملات اجتماعی او تاثیر می گذارد. نام می تواند اولین تصویری که دیگران از فرزند شما دارند را تعیین کند.
نام ها می توانند رابطه قوی با فرهنگ، مذهب، یا تاریخ خانوادگی داشته باشند. انتخاب یک نام که این ارتباطات را نشان دهد، می تواند به فرزند شما برای درک اینکه از کجا آمده و به کجا می رود، کمک نماید.
نام ها معانی خاص خود را دارند و این معنی می تواند تاثیر زیادی بر چگونگی درک فرزند شما از خودش داشته باشد. پیش از انتخاب یک نام، تحقیق در مورد معنی آن اهمیت زیادی دارد.
نامی که به راحتی تلفظ و نوشته می شود، می تواند به کودک شما در برقراری ارتباط با دیگران کمک کند. اگر نامی را که انتخاب می کنید برای بیشتر افراد سخت است، این ممکن است منجر به اشتباهات و سوء تفاهم شود.

در ادامه مطلب لیست کاملی از اسامی دختر با حرف “گ” را گردآوری کردیم تا راهنمایی برای شما عزیزان در انتخاب این مهم باشد. با ما همراه باشید.

اسامی دختر بر اساس حروف الفبا، ریشه اسم، معنی اسم و تلفظ اسم

اسم دختر فارسی که با حرف گ شروع می شود

نامتلفظمعنی
گرامیدخت/geraamidokht/گرامی + دختر = دختر عزیز و محترم
گرانمهر/geraanmehr/آن که مهر و محبت بسیار دارد، بسیار مهربان
گرانناز/geraan’naaz/دارای ناز، کرشمه و غمزه‌ی فراوان، دارنده‌ی قشنگی و زیبایی زیاد، جذاب و خوشایند
گردآفرید/goraafarid/دختر جنگاور ایرانی که در دژ سپید در مرز ایران و توران با سهراب جنگید، فرزند گژدهم
گردآفرین/goraafarid/گُرد آفرید
گردیا/gordyaa/بکی از شخصیت های شاهنامه
گردیه/gordiye/از شخصیت های شاهنامه فردوسی، نام خواهر بهرام چوبین (سردار ساسانی)
گشایش/goshaayesh/افتتاح، تسخیر، باز کردن، یکی از گوشه های دستگاه ماهور
گشتا/gashtaa/بهشت، پردیس
گشسب بانو/goshasbbaanoo/دختر رستم
گشین/gashin/(گش = خوب، خوش، با ناز راه رفتن + ین (پسوند نسبت))(به مجاز) زیبا و دوست داشتنی
گل آذین/golaazin/زینت گل، آرایش گل، چگونگی قرار گرفتن گل‌ها روی ساقه
گل آور/golaavar/(گل + آور (جزء پسین) = آورنده، دارنده)گل آورنده، گلدارنده، (به مجاز) زیبا و با طراوت
گل آویز/golaaviz/مرکب از گل + آویز (آویخته شده)
گل افروز/golafrooz/روشنی دهنده و جلوه دهنده گل
گل افشان/golafshaan/افشاننده‌ی گل یا ریزنده‌ی گل، گل فشان
گل اندام/golandaam/دارای پیکر ظریف و زیبا همانند گل
گل بانو/golbaanoo/بانویی زیبا چون گل
گل بهار/golbahaar/گلی که در بهار شکفته می‌شود، شکوفه گل
گل پر/golpar/دانه معطری به شکل پولک های زرد کوچک که دارویی است
گل پرست/golparast/دوستدار گل
گل پری/golpari/زیبا چون گل و پری
گل پناه/golpanaah/پناه گل
گل پونه/golepooneh/گلهای کوچک معطر به رنگ صورتی یا بنفش، پونه جوان و تازه
گل تاج/goltaaj/تاجی پر از گل
گل جهان/goljahaan/گل جهان، بهترین و زیباترین گل در جهان
گل دانه/goldaane/دانه گل
گل دخت/goldokht/دخترِ گل، دخترِ دارای صفات گل
گلاب/golaab/مایع خوشبویی که از تقطیر گل سرخ و آب به دست می‌آید
گلابتون/golaabetoon/رشته‌های نازک طلا و نقره که همره تارهای ابریشم در زری بافی به کار می‌رود
گلارا/golaaraa/زینت دهنده گل، از شخصیت های شاهنامه، نام مادر روشنک بنا به بعضی نسخه های شاهنامه
گلاسا/golaasaa/مانند گل، مرکب از گل و پسوند مشابهت
گلاله/golaale/کلاله، دسته گل، موی مجعد
گلان/golaan/منسوب به گل، گلها، (به مجاز) زیبارو و لطیف
گلبار/golbaar/دارای بار گل، افشاننده گل
اسم دختر با حرف گ
گلباران/golbaaraan/برای تمجید و احترام زیاد استفاده می‌شود
گلباز/golbaaz/کسیکه با گل سر و کار دارد
گلبان/golbaan/نگهدارنده و محافظ، نام مادر ابرانواس شاعر ایرانی قرن دوم
گلبخت/golbakht/(گل + بخت = سرنوشت، طالع) (به مجاز) زیبا و لطیف و دوست داشتنی
گلبدن/golbadan/کسی که بدنش مانند گل لطیف است
گلبر/golbar/آن که آغوشش چون گل لطیف و نازک است، گونه‌ای از گلها
گلبرگ/golbarg/هر یک از اجزای پوششی گل، چهره و رخسار
گلبن/golbon/بوته یا درخت گل
گلبند/golband/نوعی پارچه ابریشمی رنگی، باغبان
گلبو/golboo/معطر، خوشبو
گلبوته/golboote/بوته گل
گلبیز/golbiz/گل افشان، گلریز، معطر، خوشبو
گلپاد/golpaad/نگهبان گل
گلپاره/golpaareh/قطعه‌ی گل، تکه ی گل، (به مجاز) زیبا و با طراوت
گلپسند/golpasand/زیباروی مورد پسند
گلپیرا/golpiraa/باغبان، گلکار
گلپیکر/golpeikar/ویژگی آن که پیکرش مثل گل زیبا و لطیف است، گل اندام
گلچمن/golchaman/گلِ چمن، (به مجاز) زیباروی و لطیف و خرّم
گلچهر/golchehr/گلچهره، آن که چهره ای زیبا چون گل دارد، زیبا رو
گلخندان/golkhandaan/گلخند (شکفتن شکوفه‌ها)
گلخنده/golkhande/گلخند
گلدیس/goldis/چون گل، مانند گُل، (به مجاز) زیبارو و لطیف
گلربا/golrobaa/عاشق و رباینده گل
گلرخسار/golrokhsaar/گلرخ، زیبا
گلرنگ/golrang/به رنگ گل
اسم دختر با حرف گ 2
گلزا/golzaa/زاییده از گل
گلزر/golzar/گل طلا، گل طلایی رنگ، (به مجاز) زیبا و لطیف
گلسا/golsaa/گلسان، مانند گل
گلسان/golsaan/گلسا، مانند گل
گلستان/golestaan/گلزار
گلسر/golsar/آن که سر و رویی چون گل دارد
گلسرخ/golsorkh/هر گلی که سرخ باشد، وَرد، (به مجاز) زیبارو
گلشا/golshaa/بهترین و زیباترین گل، شاه گلها
گلشکر/golshekar/(گل + شکر= (به مجاز) لب معشوق، زیبارو) لب گلگون معشوق، گلِ زیبارو
گلشن/golshan/گلستان، خانه آراسته
گلشید/golshid/گلی که چون خورشید می درخشد
گلطلا/goltalaa/گلزر
گلفروز/golforooz/گل افروز
گلفروغ/golforoogh/فروغ و روشنی گل
گلگون/golgoon/به رنگ گل سرخ
گلگیس/golgis/ویژگی آنکه گیسوانش چون گل خوشبو، خوش رنگ و لطیف است
گلگیسو/golgisoo/دارای گیسوان معطر
گلمهر/golmehr/(گل + مهر = خورشید) (به مجاز) آفتاب، گل خورشید، گل آفتاب، گل آفتابگردان
گلنار/golnaar/گل انار، به زیبایی گل
گلناز/golnaaz/دارای ناز و عشوه ای چون گل
گلنوش/golnoosh/مرکب از گل + نوش (عسل)، نام یکی از لحن های قدیم موسیقی ایرانی
گلی/goli/رنگ قرمز گل رز
گلیا/goliaa/منسوب به گل
گلیار/golyaar/یار و همدم گل، نام روستایی در نزدیکی مهاباد
گندمک/gandomak/گندم کوچک، سبزی بهاره خوردنی
اسم دختر با حرف گ 3
گهرناز/goharnaaz/گوهرناز
گوهرافروز/goharafrooz/افروزنده گوهر
گوهرالشریعه/goharoasharie/گوهر دین و مذهب
گوهران/goharaan/منسوب به گوهر، چهار عنصر زندگی
گوهربانو/goharbaanoo/بانوی گرامی و اصیل
گوهرتاب/gohartaab/تابنده چون گوهر
گوهرزاد/goharzaad/زاییده از گوهر
گوهرشید/goharshid/گوهری درخشان چون خورشید
گوهرناز/goharnaaz/مرکب از گوهر (سنگ قیمتی) + ناز (زیبا)
گوهرنگار/goharnegaar/مرصع
گوهره/gohare/نام روستایی در نزدیکی کرمانشاهان
گیتی/giti/جهان، عالم
گیتی بانو/gitibaanoo/بانوی جهان، شهبانو
گیتی دخت/gitidokht/دختر جهان
گیتی فر/gitifar/دارای فر و شکوه جهان
گیتی فروز/gitiforooz/افروزنده گیتی، خورشید
گیتی ناز/gitinaaz/آن که موجب فخر و مباهات جهان است
گیرا/giraa/جذاب، فریبا، موثر، نافذ
گیسو/gisoo/موی بلندسر
گیلان/gilaan/سرزمین گیل ها
گیلنار/gilnaar/مرکب از گیل (گیلک) + نار (انار)
گیهان/geyhaan – gayhaan/کیهان، جهان، دنیا، گیتی
اسم دختر با حرف گ 5

اسم دختر ترکی که با حرف گ شروع می شود

نامتلفظمعنی
گلانه/golaane/دسته جمعی، حلقه
گویچک/goychak/زیبا، رعنا، قشنگ، خوشگل، دلپسند
گیزلین/gizlin/پنهانی
اسم دختر با حرف گ 7

اسم دختر کردی که با حرف گ شروع می شود

نامتلفظمعنی
گلاریس/gelaris/زلف تابیده و ریسیده، استعاره از دختر زیبا و آراسته
گلاوژ/golaavezh/آخرین گلبوته بستان
گلباش/golbaash/از نام های رایج میان زنان کرد
گلنا/golnaa/تخم چشم
گولی/guli/یک گل
اسم دختر با حرف گ 8

اسم دختر با حرف گ در سایر ریشه ها

نامتلفظمعنیریشه
گریتا/geritaa/اسم یک تنیس باز اهل مجارستانبین المللی – ارمنی
گریس/gereys/برکت خداوندبین المللی – انگلیسی
گل سیما/golsimaa/گل (فارسی) + سیما (عربی) = کسی که چهره‌ای زیبا همانند گل داردفارسی – عربی
گل نسا/golnesaa/گل (فارسی) + نسا (عربی) مرکب از گل + نسا (زنان) نام اصیل ایرانیفارسی – عربی
گلاره/gelaare/چشملری
گلاکو/golaaku/دختری که مانند گل استلری
گلال/golaal/عبیر سرخبین المللی – هندی
گلایل/gelaayol/گلی زینتی و زیبا به رنگ‌های مختلفبین المللی – فرانسوی
گلوریا/geloriaa/با شکوه، سرفرازبین المللی – لاتین
گندم/gandom/دانه خوراکی غنی از نشاستهزبان باستانی – اوستا
گوطلا/gutalaa/با ارزش مثل طلا، آنچه یا آنکه به زیبایی طلا باشدلری
گوهرتاش/gohartaash/گوهر (فارسی) + تاش (ترکی) همتای گوهرلری
گوهرملک/goharmalek/گوهر (فارسی) + ملک (عربی) پادشاه زادهفارسی – عربی
گیلاکو/gilako/دختر زیبای گیلانیگیلکی
گیلانا/gilaanaa/دختر زیبای گیلانیگیلکی
گیلدا/gildaa/طلابین المللی – ارمنی
گیلوا/gilvaa/نام محلی مردمان گیلان، نام منطقه‌ای از توابع رشتگیلکی
اسم دختر با حرف گ 9

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت