اسم دختر با حرف ه

انتخاب نام برای فرزند یکی از دلپذیرترین مراحل آماده شدن برای ورود یک عضو جدید به خانواده است. اما این فرایند ممکن است دشوار نیز باشد، چرا که نام یک بخش مهم از هویت فرزند شما و همراه همیشگی او خواهد بود.
اسم اولین چیزی است که افراد دیگر از فرزند شما می شناسند و بنابراین بر تعاملات اجتماعی او تاثیر می گذارد. نام می تواند اولین تصویری که دیگران از فرزند شما دارند را تعیین کند.
نام ها می توانند رابطه قوی با فرهنگ، مذهب، یا تاریخ خانوادگی داشته باشند. انتخاب یک نام که این ارتباطات را نشان دهد، می تواند به فرزند شما برای درک اینکه از کجا آمده و به کجا می رود، کمک نماید.
نام ها معانی خاص خود را دارند و این معنی می تواند تاثیر زیادی بر چگونگی درک فرزند شما از خودش داشته باشد. پیش از انتخاب یک نام، تحقیق در مورد معنی آن اهمیت زیادی دارد.
نامی که به راحتی تلفظ و نوشته می شود، می تواند به کودک شما در برقراری ارتباط با دیگران کمک کند. اگر نامی را که انتخاب می کنید برای بیشتر افراد سخت است، این ممکن است منجر به اشتباهات و سوء تفاهم شود.

در ادامه مطلب لیست کاملی از اسامی دختر با حرف “ه” را گردآوری کردیم تا راهنمایی برای شما عزیزان در انتخاب این مهم باشد. با ما همراه باشید.

اسامی دختر بر اساس حروف الفبا، ریشه اسم، معنی اسم و تلفظ اسم

اسم دختر فارسی که با حرف ه شروع می شود

نامتلفظمعنی
هانه/haane/چشمه
هرانوش/haraanoosh/دختر آتش، دختری با روی برافروخته، کنایه از دختر زیبا روی
هزارک/hazaarak/بلبل کوچک، از الحن موسیقی قدیم
هزارناز/hezaarnaaz/دارای ناز بسیار
هستی/hasti/زندگی، وجود، زندگانی
هلناز/helnaaz/زیبارو و خوشبو، به شکوفه درخت هل نیز می‌گویند
هلیله/halile/نام درختی است
هما/homaa/مرغ خوش پرواز و مایه سلامت، از شخصیت‌های شاهنامه
همابخت/homaabakht/خوشبخت، سعادتمند
هماچهر/homaachehr/آنکه چهره‌ای چون هما دارد، خوش سیما
همادخت/homaadokht/دختر فرخنده و مبارک
همای/homaay/هما ، دختر بهمن شاه کیانی
همایون/homaaioon/فرخ، شادان
همایون بخت/homaayoonbakht/خوشبخت، کامیاب، خجسته بخت
همایون چهر/homaayoonchehr/خوشروی، خوش سیما و زیبا
همایوندخت/homaayoondokht/دختر فرخنده و مبارک
همدم/hamdam/رفیق ، همزبان، همنشین
همراز/hamraaz/محرم اسرار
همساز/hamsaaz/از نام های برگزیده
همگام/hamgaam/همراه، همسفر
همیشه بهار/hamishebahaar/گیاهی زینتی یا خودرو با گلهای زرد یا نارنجی که در تمام مدت سال دیده می‌شود
همیلا/hamilaa/نام ندیمه شیرین همسر خسروپرویز پادشاه ساسانی
هنگامه/hengaameh/فوق العاده، شگفت انگیز، عالی، فتنه، آشوب
هوآفرید/hooaafarid/خوش ستوده، خوش آمرزیده
هوبانو/hoobaanoo/بانوی خوب
هوبخت/hoobakht/خوشبخت
هوتس – هوتوس/hutos/آتوسا، نام دختر کوروش پادشاه هخامنشی، همسر داریوش و مادر خشایارشا
اسم دختر با حرف ه
هوتوس/hutus/آتوسا، نام دخترکوروش پادشاه هخامنشی، همسر داریوش و مادر خشایارشا
هوده/hoode/راست، درست
هور/hoor/خور، خورشید، از شخصیتهای شاهنامه، نام دانایی پرهیزکار در زمان بهرام گور پادشاه ساسانی
هور دخت/hoordokht/دختری زیبا چون خورشید
هورآفرین/hooraafarin/آفریننده خورشید
هوربانو/hoorbaanoo/بانوی خورشید، زنی به زیبایی خورشید
هورتاش/hoortaash/هور (فارسی) + تاش (ترکی) آنکه چون خورشید نورانی است
هورتن/hoortan/آن که تن و بدنی پاک و درخشان چون خورشید دارد
هورچهر/hoorchehr/آن که چهره و سیمایی درخشان و نورانی چون خورشید دارد
هورخش/hoorakhsh/آفتاب عالمتاب
هورداد/hoordaad/داده‌ی خورشید، تابنده و پر حرارت
هوردیس/hoordis/زیبا و روشن چون خورشید
هوررخ/hoorrokh/هورچهر
هورزاد/hoorzaad/زاده خورشید، خوب زاده، اصیل، شریف
هورسان/hoorsaan/مانند خورشید
هورشاد/hoorshaad/مرکب از هور (خورشید) + شاد
هورشید/hoorshid/خورشید، آفتاب
هورمهر/hoormehr/خورشید
هورناز/hoornaaz/خورشید زیبا
هوروش/hoorvash/زیبا و تابناک همچون خورشید
هوزان/hoozaan/نرگس نو شکفته
هوفریا/hoofariaa/معشوقه و محبوبه زیبا وخوب
هومان/hoomaan/خودمان
هومهر/hoomehr/دوست، یار
هوناز/hunaaz/ویژگی آن ‌که دارای ناز و کرشمه خوب و نیک است، جذاب و دلپسند
هووردشت/hoordasht/نیکوکار
هووی/hovooi/نام زن اشوزرتشت، دختر فرشوشتر
هویار/huyaar/یار خوب و خوش
هیدخت/hidokht/بیدخت، ستاره زهره، ناهید
اسم دختر با حرف ه 1

اسم دختر لری که با حرف ه شروع می شود

نامتلفظمعنی
هانا/haanaa/پناه، نفس، امید، فریاد
هاویر/haavir/در یاد مانده
هرسام/harsaam/اشک هام، کنیه از عزیزم (لری بختیاری)
هیلمی/hilmi/داری موی بور و زرد مانند (لری لرستانی)
هیلناز/hilnaaz/سرخگون، نازنین و به رنگ بور
اسم دختر با حرف ه 2

اسم دختر کردی که با حرف ه شروع می شود

نامتلفظمعنی
هستنوه/hastonve/قیام توده مردم
هفدن/hefdan/وزن شعر
هفیان/hafiyaan/آرام گرفتن
هگبه/hagbah/ره آورد، هدیه سفر، خورجین
هلاله/helaaleh/گلی زرد رنگ خوشبو، آلاله، جارزدن، با خبر ساختن
هلپرین/halperin/رقصیدن
هموند/hamond/اعضاء
هنا/henaa/شادمانی و خوش بختی
هنار/henaar/انار
هناو/henaav/زهره، شجاعت
هوران/hooraan/آفتاب
هوری/hoori/نور خورشید
هوژان/hoozhaan/یاد گرفتن
هوژین/huzhin/آموختن
هوگون/hoogoon/خوب گون، خوش رنگ، ممتاز
هوما/hoomaa/مرغ سعادت، فرخنده
هونراوه/hunraave/کنایه از کلام منظوم
هونیا/huniyaa/شعر
هیدیکا/hidikaa/آرام، به آهستگی، یواش
هیران/hiraan/قرار
هیزان/hizaan/نیرومند، توانا
هیژان/hizhaan/ارزیدن، جنبیدن
هیلان/hilaan/آشیانه، مکان آرامش
هیمو/himoo/پاک دامن
هینا/hinaa/ماهر
هینان/hinaan/آوردن
هیوان/hivaan/ایوان، تراس
اسم دختر با حرف ه 3

اسم دختر عربی که با حرف ه شروع می شود

نامتلفظمعنی
هاجر/haajar/معرب از عبری، به معنی مهاجرت کننده، فرارکننده، اسم مادر اسماعیل و همسر حضرت ابراهیم (ع)
هاجره/haajere/نیمروز، شدت گرما، لایق، فائق
هادیه/haadie/مونث هادی، زن راهنما، عصا، چوبدستی، آرام
هاشمه/haasheme/مونث هاشم
هانیا/haaniaa/مؤنث هانی، مادر مهربان و دلسوز
هانیه/haanieh/شادمان خوش بخت
هایده/haayedeh/توبه کننده، به حق بازگردنده
هدی/hodaa/هدایت، راه راست نمودن، راهنمایی
هلما/helmaa/معنی اسم را در این قسمت بنویسید خیلی صبور
همراه/hamraah/موافق، هماهنگ، دوست
هنده/hende/نام یکی از زنان پیامبر
هنیئه/hani’e/گوارا، چیزی که به سادگی و به زحمت بدست می آید
هنیا/heniyaa/گوارا باد، نوش باد
اسم دختر با حرف ه 4

اسم دختر با حرف ه در سایر ریشه ها

نامتلفظمعنیریشه
هارا/haaraa/کوهستانعبری
هاسمیک/haasmik/گل یاسمنبین المللی – ارمنی
هاله/haaleh/معرب از یونانی به معنای حلقه نورانی سفید یا رنگی که گاه دور ماه یا خورشید دیده می‌شودبین المللی – یونانی
هدسه/hadse/همسر یهودی خشایار شاه که بعداً استر نام گرفت، محل دفن او و داییش (مردخای) جزء آثار باستانی همدان استعبری
هرا/heraa/رب النوع زمین، بزرگترین ملکه خدایان یونانی، نگهبان زنانبین المللی – یونانی
هرمینا/herminaa/سفر، حرکتزبان باستانی – اوستا
هرمیندا/hermindaa/در حال سفربین المللی – ارمنی
هلن/helen/فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی دادبین المللی – یونانی
هلنسا/helnesaa/هل (فارسی) + نسا (عربی) زنان معطرفارسی – عربی
هلیا/heliaaa/خورشیدبین المللی – یونانی
هلینا/helinaa/هلن، فرانسه از یونانی روشنایی، نور، در اساطیر یونان همسر منلاس پادشاه اسپارت که جنگ تروا به خاطر او روی دادبین المللی – یونانی
هلیون/helyon/هلیوس، خورشیدعبری
هورام/hooraam/پیرو خوبی، انسان شاد و خنده رو، هنگام طلوع آفتاب،‌ مرتفععبری
هیلدا/hildaa/نیرومند، قویبین المللی – لاتین
هیما/himaa/بانوی عاشق، مرکب از هیم (عربی به معنای عاشق و شیفته ) + الف تانیث فارسیفارسی – عربی
اسم دختر با حرف ه 5

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت