دعای شب

«پروردگار ما کسی است که شب را مثل پوششی برای ما قرار داده است، شب زمان استراحت و آرامش است و روز زمان کار و فعالیت.»

(فرقان/۴۷)

«در زندگی خدا را حامی خود بدان و به او تکیه کن و شب‌ها او را یادکن. یاد خدا در شب، اراده‌ات را استوار‌ و سخنانت را پخته‌تر می‌کند. جز خدا معبودی نیست، اوست که صاحب مغرب و مشرق است.»

(مزمل/۹-۴)

«ای بهترین یاری دهنده و مدد رسان!»(آل عمران/۱۵۰)

از جمع خانواده ما در این خانه، محافظت فرما.

ما شکرگزاریم؛ برای این مکان که در آن ساکنیم، برای عشقی که ما را متحد ساخته، برای آرامشی که امروز به ما عطا کردی و برای امیدی که فردا در انتظارش هستیم.

برای سلامتی، کار، دوستان خوب، غذا، آسمان آبی، زمین پاک و خورشید درخشان که زندگی ما را لذت بخش کرده‌اند، شُکرگزاریم. «آفرین به تو صاحب جهانیان.»(غافر/۶۴)

به ما بیاموز؛ در هر کجا که باشیم تا زمانی که از هم حمایت کنیم، یک خانواده‌ایم.

آمین

خانواده، تجربه ی گروهی از عشق و حمایت است.

نقطه
Logo