همه ارسال های: مصطفی جمالی راد

دعا برای معلم و آموزگار، دعای دانش آموز و دانشجو برای معلمین بر اساس آیات قرآن را در سایت نقطه بخوانید.

دعای کار و استخدام و دعا برای یافتن کار و شغل مناسب بر اساس آیات قرآنی برگرفته از کتاب نیایش های صمیمانه را در سایت نقطه بخوانید.

دعای مهاجرت، دعای برای مهاجرت و پناه دهندگان به مهاجران بر اساس آموزه ها و آیات قرآن را در سایت نقطه بخوانید.

دعا برای اتحاد و دعا برای وحدت و همدلی بین مردم جهان با نژاد ها و ادیان مختلف بر اساس آموزه ها و آیات قرآنی

دعای رفع بلا در حوادث و اتفاقات ناگوار، دعا برای بلایای طبیعی سیل و زلزله و آتش سوزی بر اساس آیات قرآن

دعای سلامتی و تحمل درد بیماری، دعا برای شفای مریض و قدرت بیشتر برای تحمل دوره بیماری بر اساس آیات قرآنی

دعای شادی و خوشحالی، دعا برای شادی و زندگی بدون غم بر اساس آموزه ها و آیات قرآنی را در سایت نقطه بخوانید.

دعای نوروز مقلب القلوب (دگرگون کننده قلب ها) با اشاره به آیات قرآنی برای جشن عید و نوروز

دعای ترس و وحشت و نگرانی بر اساس آیات قرآنی، دعا برای دفع استرس و نا امیدی

دعای پرداخت بدهی و بدهکار نبودن به دیگران بر اساس آیات قرآن را در سایت نقطه بخوانید.

مشاهده همه نظرات: مصطفی جمالی راد
نقطه
Logo