دعای ترس و نگرانی

«غیر از خدا از کَس دیگری می ترسید، آیا خدا برای نجات بنده اش کافی نیست؟!»

(زمر/۳۶)

«آگاه باشید که دوستان خدا نه می ترسند و نه غصه می خورند؛ همان کسانی که واقعاً ایمان آورده اند و مراقب رفتارشان هستند. خبر های خوشی برای آن ها در دنیا و آخرت است،

این وعده ی خداست و در وعده های خدا هیچ تردیدی نیست، اینست آن کامیابی بزرگ.»

(یونس/ ۶۵-۶۲)

حامی توانمند من، «فرمانروای آسمان‌ها و زمین است و از عهده ی هر کاری بر می‌آید.» (مائده/۱۲۰ و آل عمران/۲)

او مرا می بیند، صدایم را می شنود و به من نزدیک است و گره های ناگشودنی را می گشاید. یاری و مهربانی او، از سختی ها ی زندگی وسیع تر و گسترده تر است.

ای نسیم رحمت!

به تو ایمان دارم و اعتماد می کنم؛

«کارهایم را به تو می‌سپارم چون تو از حال و روز بندگانت با خبری.» (غافر/۴۴)

در روز یأس از تو امید و در روز ترس، ایمنی و شجاعت می طلبم. آمین

فرمانروای جهان، سخت‌ترین نبرد‌هایش را به قوی‌ترین سربازهایش می‌دهد.

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت