دعای افزایش روزی

«خدا بهترین روزی دهنده است، او روزی هرکس را که صلاح بداند ‌ کم یا زیاد می‌کند، اگر شما چیزی در راه خدا خرج کنید، خدا جایش را پُر می‌کند.»

(سبا/۳۹)

خدا روزی کسانی را زیاد می کند که:

«برای جلب رضای خدا صبر و تحمل می کنند، بدی را با نیکی جواب می‌دهند؛ نماز به پا می دارند و از آنچه روزی شان کرده است پنهان و آشکار در راه خدا هزینه می کنند. عاقبت خوبی در انتظار این افراد است.»

(رعد/۲۲)

«بارالها؛

ای پادشاه مُلک هستی، مالک حکومت‌ها تو هستی!

به هرکس لایق بدانی مقام و موقعیت می‌دهی و از هرکس بخواهی پس می گیری،

هرکه را لایق بدانی عزیز و گرامی می داری و هرکه را نالایق ببینی خوار می‌کنی،

تمام خوبی ها به دست توست، تو در انجام هر کاری، توانایی.

شب را در روز محو می کنی و روز را در شب و زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون می آوری

و به هر که مصلحت بدانی، روزی فراوان می دهی.» (آل عمران/ ۲۷-۲۶)

***

پروردگارا!

با نگاهت که خواب ندارد، مراقبم باش.

و در پناه استوار خود که سُستی نمی‌پذیرد، پناهم ده

به نیرویی که به من دادی بیفزای،

زمانی که امیدم تو باشی، سُستی معنا نخواهد داشت.

***

ای یاور من!

برای دنیایم، در کارم و دینم یاریم کن و برای آخرت با بخشش و مهربانیت،

در برابر وسوسه نگاهم دار و مرا به خود وانگذار،

گناهانم چیزی از تو نمی‌کاهد، بر من ببخش چیزی را که از تو نمی‌کاهد،

از تو گشایش فوری و روزی گسترده می‌خواهم، ای روزی‌دهنده مهربان. آمین

«قناعت گنجی است که تمام نمی شود»

(نهج البلاغه)

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo