دعا برای پیروزی در جنگ

جنگ هزینه‌بر است، سربازگیری از جان مردم و مخارج جنگ، از مال مردم تامین می‌شود. بهترین موهبتی که خدا به ما عطا کرده توانایی حل مسایل از طریق گفت وشنود است و آخرین گزینه حل اختلاف کشور‌ها جنگ است.

ای«خداوند مقتدر و دانا؛ ای یکتای پیروز»(فتح/۱۹ و رعد/۱۶)

«ای فرمانروای جهان که مالکیت و حاکمیت زمین و آسمان‌ها از آن توست.»(شوری/۴۹)

ای دادگری که گناهکاران را عادلانه مجازات می‌کنی و توبه کنندگان واقعی را با مهربانی می‌پذیری، ما بر تو توکل می‌کنیم.

امید به تو، سلاح ما است. با تدبیر خویش، خطرهای دشمنان را دور گردان.

به ما یاد‌آوری‌کن؛ برای حفاظت از کشورمان، باید باهم متحد، آماده، مجهز و هوشیار باشیم تا بتوانیم بخوبی از آن دفاع کنیم.

«ای توانا!»(نساء/۳۷)

از مرزبانان، ارتشیان و سپاهیان شجاع و فداکار ما در همه جا، محافظت فرما.

«صبر و استقامت را در ما بارور کن، گام‌های ما را استوار بدار و ما را بر دشمنان پیروز گردان.»(بقره/۲۵۰)

آمین

فرزانه؛ کسی است که دشمن را رام کند

دعا برای پرهیز از جنگ

«خدایا ما بر تو توکل کرده ایم، ما را زیر سلطه ستمگران قرار مده

و ما را به رحمت خویش از شرکافران نجات ده»(یونس/۸۵ و یونس/۸۶)

«خدا همراه کسانی است که آمادگی روحی و نظامیشان را حفظ‌ می‌کنند.»(توبه/۱۲۳)

«ای فرمانروای شکست ناپذیر و فرزانه»(فتح/۱۹)

آنچه را نمی‌فهمیم به ما بفهمان!

به گروه‌هایی که در دور باطل خشونت گرفتارند و به یکدیگر آسیب می رسانند، بجای اینکه باهم متحد شوند و کشورشان را بسازند، بینش، صلح و آرامش عطا کن.

«این سرزمین را محل امن و آرامش قرار ده و روزی مردم آن را فراوان کن.»(بقره/۱۲۶) آمین

بُردباری، اوج احترام به حکمت خداست

مقاومت کنید، شما پیروزید

دعا برای غلبه بر دشمنان

«جنگ بر دشمن بر شما واجب است هرچند برای شما ناخوشایند باشد»(بقره/۲۱۶)

شاید چیزی را دوست نداشته باشید؛ اما به نفعتان باشد. شاید هم چیزی را دوست داشته باشید، اما به ضررتان تمام شود. سود و زیان واقعی را خدا می داند شما که نمی دانید.

«در برابر دشمن سُستی نکنید و سازش ذلت بار نخواهید، پیروز میدان شمایید چون خدا با شماست، او از مزد زحمت‌هایتان کم و کسری نخواهد گذاشت.»(محمد/۳۵)

خدایا؛

«از تو برکت، رحمت، لطف و گذشت می طلبم. به ما سعادت ابدی ببخش که نه کاسته می شود و نه می گذرد. در روز ترس از تو ایمنی و در روز فقر، فراوانی می طلبم.»

دعای محمد (ص) بعد از جنگ اُحد (المعاذی الواقدی)

آمین

اطلاعات نادرست در زمان جنگ

«خدایا؛ بینایی دشمن را نسبت به ما و همه ی اخبار نسبت به ما و کارهایی که می کنیم از او بگیر تا بتوانیم غافلگیرش کنیم.»

(المعاذی الواقدی)

«چرا حق را با باطل می‌آمیزید و حقیقت را آگاهانه کتمان می‌کنید در حالی که می‌دانید؟»

(آل عمران/۷۱)

دولت‌ها یا سازمان‌هایی که سعی می‌کنند بر روی حقایق سرپوش بگذارند یا اخبار نادرست را در لابلای حقیقت بپیچند و منتشر کنند، کم نیستند!

هدف آن‌ها از اینکار؛ تضعیف روحیه، بی ثبات سازی و ایجاد بحران است.

بهترین حفاظت در مقابل اطلاعات نادرست یا تبلیغات خصمانه، برخورد انتقادی با منبع خبر است.

از خود بپرسید:

هدف از خبر چیست؟

آیا منبع خبر قابل اطمینان است؟

آیا خبر مستند یا فقط اظهار نظر است، مخاطب این نوع اخبار چه کسانی هستند؟

آیا خبر یا اطلاعات را در جای دیگری هم می‌توان یافت؟

آیا خبر جدید یا قدیمی است و چرا باید هم اکنون پخش شود؟

• به دنبال اطلاعات مستند باشیم. بهترین واکنش، شفاف نمودن اطلاعات نادرست است.

• به شایعات توجه نکنیم و آن‌ها را با چند منبع قابل اعتماد، مقایسه کنیم تا درستی یا نادرستی آن را بیابیم.

• شایعات، اظهار نظرها و اطلاعات نادرست را باز پخش نکنیم.

«خدا از مسلمانان در برابر دشمنانشان دفاع می‌کند، او هیچ خائن قدر نشناسی را دوست ندارد و تلاش شهیدان را ضایع نمی‌کند.»

(حج/۳۸ و محمد/۴)

آمین

پاداش از خود گذشتگی شهدا این نیست که از کار دست بکشیم، بلکه با وفاداری و تلاش بیشتر به ملت و خانواده خودمان خدمت کنیم.

نقطه
Logo