اسم پسر با حرف ذ

انتخاب نام برای فرزند یکی از دلپذیرترین مراحل آماده شدن برای ورود یک عضو جدید به خانواده است. اما این فرایند ممکن است دشوار نیز باشد، چرا که نام یک بخش مهم از هویت فرزند شما و همراه همیشگی او خواهد بود.
اسم اولین چیزی است که افراد دیگر از فرزند شما می شناسند و بنابراین بر تعاملات اجتماعی او تاثیر می گذارد. نام می تواند اولین تصویری که دیگران از فرزند شما دارند را تعیین کند.
نام ها می توانند رابطه قوی با فرهنگ، مذهب، یا تاریخ خانوادگی داشته باشند. انتخاب یک نام که این ارتباطات را نشان دهد، می تواند به فرزند شما برای درک اینکه از کجا آمده و به کجا می رود، کمک نماید.
نام ها معانی خاص خود را دارند و این معنی می تواند تاثیر زیادی بر چگونگی درک فرزند شما از خودش داشته باشد. پیش از انتخاب یک نام، تحقیق در مورد معنی آن اهمیت زیادی دارد.
نامی که به راحتی تلفظ و نوشته می شود، می تواند به کودک شما در برقراری ارتباط با دیگران کمک کند. اگر نامی را که انتخاب می کنید برای بیشتر افراد سخت است، این ممکن است منجر به اشتباهات و سوء تفاهم شود.

در ادامه مطلب لیست کاملی از اسامی پسر با حرف “ذ” را گردآوری کردیم تا راهنمایی برای شما عزیزان در انتخاب این مهم باشد. با ما همراه باشید.

اسامی پسر بر اساس حروف الفبا، ریشه اسم، معنی اسم و تلفظ اسم

اسم پسر فارسی که با حرف ذ شروع می شود

نامتلفظمعنی
ذاب/zāb/از نام های رایج زرتشتیان، در عربی: بسیار تشنه
اسم پسر فارسی با حرف ذ

اسم پسر عربی که با حرف ذ شروع می شود

نامتلفظمعنی
ذاکر/zāker/آنکه خدا را ستایش میکند، آن که ذکر خدا می‌گوید؛ یاد کننده‌ی خدا؛ یاد کننده.
ذبیح/zabih/ذبح شده، سربریده
ذبیح الله/zabihollāh/قربانی شده برای خدا، سر بریده برای خدا
ذکا/zakā/هوشمندی، تیزهوشی، خورشید، التهاب
ذکرالله/zekrollāh/یاد خدا، ذکر خدا، یاد کردن از خدا
ذکری/zekrā/یاد، یادگار، یادبود، خاطره
ذکی/zaki/مرد تیزهوش، هوشیار، زیرک
ذهب/zahab/طلا، زر
ذوالفقار/zolfeqār/۱- در لغت به معنی صاحب فقرات، و فقره هر یک از مهره‌های پشت است که ستون فقرات از آن مرکب است؛ ۲- مجاز از شمشیر
ذوالقدر/zolqadr/در قدیم به معنی دارای ارج و منزلت، ارجمند
ذوالقرنین/zolqarneyn/صاحب دو شاخ و نشانه قدرت
ذوالنور/zolnur/صاحب و خداوند نور
ذوالنون/zolnun/خداوند ماهی، همدم ماهی
اسم پسر عربی با حرف ذ

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت