اسم پسر با حرف غ

انتخاب نام برای فرزند یکی از دلپذیرترین مراحل آماده شدن برای ورود یک عضو جدید به خانواده است. اما این فرایند ممکن است دشوار نیز باشد، چرا که نام یک بخش مهم از هویت فرزند شما و همراه همیشگی او خواهد بود.
اسم اولین چیزی است که افراد دیگر از فرزند شما می شناسند و بنابراین بر تعاملات اجتماعی او تاثیر می گذارد. نام می تواند اولین تصویری که دیگران از فرزند شما دارند را تعیین کند.
نام ها می توانند رابطه قوی با فرهنگ، مذهب، یا تاریخ خانوادگی داشته باشند. انتخاب یک نام که این ارتباطات را نشان دهد، می تواند به فرزند شما برای درک اینکه از کجا آمده و به کجا می رود، کمک نماید.
نام ها معانی خاص خود را دارند و این معنی می تواند تاثیر زیادی بر چگونگی درک فرزند شما از خودش داشته باشد. پیش از انتخاب یک نام، تحقیق در مورد معنی آن اهمیت زیادی دارد.
نامی که به راحتی تلفظ و نوشته می شود، می تواند به کودک شما در برقراری ارتباط با دیگران کمک کند. اگر نامی را که انتخاب می کنید برای بیشتر افراد سخت است، این ممکن است منجر به اشتباهات و سوء تفاهم شود.

در ادامه مطلب لیست کاملی از اسامی پسر با حرف “غ” را گردآوری کردیم تا راهنمایی برای شما عزیزان در انتخاب این مهم باشد. با ما همراه باشید.

اسامی پسر بر اساس حروف الفبا، ریشه اسم، معنی اسم و تلفظ اسم

اسم پسر فارسی که با حرف غ شروع می شود

نامتلفظمعنی
غاتفر/qātfar/از شخصیتهای تاریخی شاهنامه، نام پادشاه هیتال در زمان انوشیروان پادشاه ساسانی، نیز نام شهری در آسیای میانه

اسم پسر عربی که با حرف غ شروع می شود

نامتلفظمعنی
غازی/qāzi/جنگجوی مذهبی، عنوان چندتن از پادشاهان و افراد تاریخی
غالب/qāleb/غلبه کننده بر دیگری در جنگ، فاتح، پیروز؛ مسلط، چیره
غانم/qānem/غنیمت گرفته و بهره‌مند.
غایر/qāyer/فرو شونده، گود، پشت
غدیر/qadir/۱- آبگیری است بین مکه و مدینه در ناحیه‌ی جحفه؛ ۲- روز یا واقعه غدیر که در میان مسلمانان حائز اهمیت است.
غریب/qarib/بدیع، نو، عجیب، دور از وطن
غفار/qaffār/۱- آمرزنده و بخشاینده‌ی گناهان (خداوند)؛ ۲- از صفات و نام‌های خداوند.
غفران/qofrān/بخشایش و آمرزشِ گناهان، آمرزیدن
غفور/qafur/۱- بخشاینده و آمرزنده‌ی گناهان (خداوند)؛ ۲- از صفات و نام‌های خداوند که قریب نود بار در قرآن کریم آن را یادآور شده است.
غلام حسن (غلامحسن)/qolām hasan/غلام = مجاز از ارادتمند و فرمان بردار + حسن، ارادتمند و فرمان بردار حسن [منظور امام حسن(ع)].
غلام حسین (غلامحسین)/qolām hoseyn/غلام = مجاز از ارادتمند و فرمان بردار + حسین، ارادتمند و فرمان بردار حسین [منظور امام حسین(ع)].
غلام حیدر/qolāmheydar/غلام حیدر
غلام رضا/qolāmreza/ارادتمند و فرمان بردار رضا (منظور امام رضا(ع))
غلام عباس (غلامعباس)/qolām abbas/غلام = مجاز از ارادتمند و فرمان بردار + عباس، ارادتمند و فرمان بردار عباس [منظور حضرت عباس(ع)].
غلام علی (غلامعلی)/qolām ali/غلام = مجاز از ارادتمند و فرمان بردار + علی، ارادتمند و فرمان بردار علی [منظور امام علی(ع)].
غلام محمد/qolām mohammad/غلام = مجاز از ارادتمند و فرمان بردار + محمّد، ارادتمند و فرمان بردار محمّد [منظور حضرت محمّد(ص)].
غلامرضا/qolām rezā/غلام = مجاز از ارادتمند و فرمان بردار + رضا، ارادتمند و فرمان بردار رضا [منظور امام رضا(ع)].
غلی/qoli/جوشیدن، غلی
غنی/qani/۱- ثروتمند؛ ۲- آن که از کمک و هم کاری دیگران بینیاز است، بینیاز؛ ۳- از صفات و نامهای خداوند؛ ۴- (در فلسفهی قدیم) ویژگی آن که ذات و کمال او به دیگری متوقف نباشد
غیاث/qiyās/۱- (در قدیم) فریادرس؛ ۲- فریادخواهی؛ ۳- از صفات و نام‌های خداوند.
غیاث الدین/qiyāsoddin/پناه دین و آیین
غیرت/qeirat/رشک بردن، حمیت، ناموس پرستی
غیور/qayur/باغیرت، سالک، شجاع
اسم پسر فارسی با حرف غ

اسم پسر عبری که با حرف غ شروع می شود

نامتلفظمعنی
غاثر/qāser/معرب ازعبری، نام پسر ارم نوه نوح (ع)

اسم پسر مغولی که با حرف غ شروع می شود

نامتلفظمعنی
غازان/qāzān/پادشاه مغولی ایران
اسم پسر عربی با حرف غ

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت