اسم پسر با حرف ل

انتخاب نام برای فرزند یکی از دلپذیرترین مراحل آماده شدن برای ورود یک عضو جدید به خانواده است. اما این فرایند ممکن است دشوار نیز باشد، چرا که نام یک بخش مهم از هویت فرزند شما و همراه همیشگی او خواهد بود.
اسم اولین چیزی است که افراد دیگر از فرزند شما می شناسند و بنابراین بر تعاملات اجتماعی او تاثیر می گذارد. نام می تواند اولین تصویری که دیگران از فرزند شما دارند را تعیین کند.
نام ها می توانند رابطه قوی با فرهنگ، مذهب، یا تاریخ خانوادگی داشته باشند. انتخاب یک نام که این ارتباطات را نشان دهد، می تواند به فرزند شما برای درک اینکه از کجا آمده و به کجا می رود، کمک نماید.
نام ها معانی خاص خود را دارند و این معنی می تواند تاثیر زیادی بر چگونگی درک فرزند شما از خودش داشته باشد. پیش از انتخاب یک نام، تحقیق در مورد معنی آن اهمیت زیادی دارد.
نامی که به راحتی تلفظ و نوشته می شود، می تواند به کودک شما در برقراری ارتباط با دیگران کمک کند. اگر نامی را که انتخاب می کنید برای بیشتر افراد سخت است، این ممکن است منجر به اشتباهات و سوء تفاهم شود.

در ادامه مطلب لیست کاملی از اسامی پسر با حرف “ل” را گردآوری کردیم تا راهنمایی برای شما عزیزان در انتخاب این مهم باشد. با ما همراه باشید.

اسامی پسر بر اساس حروف الفبا، ریشه اسم، معنی اسم و تلفظ اسم

اسم پسر فارسی که با حرف ل شروع می شود

نامتلفظمعنی
لاشار/lāšār/از دهستان‌های بمپور، طایفه ای از طوایف بلوچ
لاوین/lāvin/نام منطقه‌ای مرزی در مغرب ایران
لواده/lavāde/از شخصیت‌های شاهنامه، نام جد گروهی از سپاهیان کیخسرو پادشاه کیانی

اسم پسر عربی که با حرف ل شروع می شود

نامتلفظمعنی
لایق/lāyeq/سزاوار، شایسته
لبیب/labib/دانا، عاقل
لسان الملک/lesanolmolk/زبان سرزمین و کشور
لطیف الدین/latifoddin/لطیف در دین
لفته/lafte/نگاه
اسم پسر فارسی با حرف ل

اسم پسر اوستایی که با حرف ل شروع می شود

نامتلفظمعنی
لیشام/lišām/از وطن پرستان دیلمی

اسم پسر عبری که با حرف ل شروع می شود

نامتلفظمعنی
لابان/lābān/عبری از عربی، لین، سفید، نام پدر همسر یعقوب (ع)
لازار/lāzār/نام یکی از پیروان عیسی، برادر مریم
لامک/lāmak/قوی، نیرومند، نام پدر نوح پیامبر
لاوان/lāvān/لابان، عبری از عربی، لین، سفید، نام پدر همسر یعقوب (ع)
لاوی/lāvi/نزدیک، قرین، پسر سوم یعقوب
لاویان/lāviān/یکی از اسفار و کتب تورات
اسم پسر عبری با حرف ل

اسم پسر در شاهنامه که با حرف ل شروع می شود

نامتلفظمعنی
لار/lār/طناز
لهاک/lahāk/علت و ماده هر چیزی، از شخصیت‌های شاهنامه، نام پسر ویسه برادر پیران و جزء سپاهیان افراسیاب تورانی
لهراسپ/lohrāsp/دارنده اسب تندرو

اسم پسر با حرف ل در سایر ریشه ها

نامتلفظمعنیریشه
لئون/leon/شیر درندهفرانسوی
لئونارد/leonārd/مانند شیرلاتین
لوئی/luee/گیاهی دائمی باتلاقی دارای میوه های استوانه ایفرانسوی
لوئیز/lueez/بار دادن، قشنگ، زیبافرانسوی
اسم پسر خارجی با حرف ل

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت