اسم های زیبا و شیک دخترانه کردی

در ایران عزیز ما اقوام مختلفی در کنار هم زندگی می کنند که هر یک آداب و رسوم مخصوص به خود را دارند . یکی از راه های نشان دادن علاقه و احترام به فرهنگ و اصالتمان، انتخاب اسم فرزندان بر اساس ریشه و اصل و نصبمان می باشد. این دسته از نام ها اعم از کردی، ترکی، لری، آذری، بلوچی و … اغلب خاص و یونیک هستند و برای والدینی که به دنبال یک نام زیبا و منحصربه فرد هستند ، گزینه بسیار مناسبی می باشد. در ادامه این مقاله لیست کاملی از اسامی دختر کردی به همراه معنی را گردهم آوردیم. اگر شما هم برای دختر دلبندتان به دنبال نام شیک و زیبا با ریشه کردی هستید با ما همراه باشید.

نامتلفظمعنی
آروا/ārvā/نام فرشته‌ای در آیین زرتشت
آرینا/āriyanā/از نسل آریایی، نجیب و با اصالت، آرین+ ا (پسوند نسبت)، منسوب به آرین
آسکی/āski/آهو،کنایه از زیبایی و دلفریبی
آسمین/āsmin/۱- یاسمن (گل)؛ ۲- (در بعضی منابع کردی) آسمان.
آسو/āsu/۱- به معنی افق طلایی؛ ۲- در اوستایی آسو به معنای تندی، شتاب و کوشا آمده است.
آگرین/āgarin/۱- آتشین، آذرین؛ ۲- در کردی کنایه از آدم بسیار شجاع و پرکار است.
آلند/āland/اولین پرتو خورشید
آوان/āvān/۱- آبادان، آباد؛ ۲- مُزد؛ ۳- وسیع، زیاد.
آوین/āvin/۱. (آو= آب + ین (پسوند نسبت))، به رنگ آب، مانند آب، زلال، پاک؛ ۲- در کردی به معنی عشق.
آوینا/āvinā/۱- (آو= آب + ین (پسوند نسبت))، به رنگ آب، مانند آب، زلال، پاک؛ ۲- در کردی به معنی عشق.
آیرین/āyrin/۱- آگرین، آهرین؛ ۲- آتشین.
اسرین/asrin/اشک، سرشک
اوین/avin/هم با آوین، آوردن.
اوینار/avinār/عشق و دوست داشتن در حد کمال، عشق آتشین
ایوان/ivān/ایوان، تراس
باروشه/bāroše/بادبزن
بارین/bārin/باریدن (باران)، بارنده.
بالین/bālin/کمکی دیوار و ستون، چوبی که ‏پشت در نهند، کلون
بانواز/bānavāz/باخبر ساختن مردم با صدای بلند
باوان/bāvān/۱- خانه‌ی پدری؛ ۲- جگر گوشه و عزیز.
بخشین/baxšin/بخشیدن، آمرزیدن
بروسکه/boruske/درخشش و روشنایی.
بریا/bariyā/واژه ایکاش
بریتان/beritan/دختر دلیر و شجاع
بریوان/barivān/شیردوش، زن یا دختری که در شیردوشگاه شیر گوسفندان را می‌دوشد
بژوین/bežvin/۱- زمین پرگیاه و علف؛ ۲- پاک.
بلواژ/belvāž/آبگینه
بنوشه/benuše/اسم بنفشه در کردی و بعضی از گویشهای ایرانی
بنیا/baniyā/۱- بنیاد؛ ۲- بُنیه و توان؛ ۳- هنگامه.
بوژانه/bužāne/بوژان، گیاهی دارای برگ های ریز و ساقه های دراز و گل های بور رنگ که بوی تندی دارد و مگس از آن می گریزد.
بیریوان/birivān/شیردوش، زن یا دختری که در شیردوشگاه شیر گوسفندان را می‌دوشد.
بیژه/biže/ویژه، خالص
بیکژ/bikež/هموار، صاف
پانا/pānā/۱- قله‌ی کوه؛ ۲- پهنا؛ ۳- فراخی.
پرژین/paržin/پرچین، حصار، پرچینی از گلهای ریز به دور باغات.
پرشنگ/peršeng/نام ستاره، جرقه، شادی
پژال/pežāl/به معنی جوانه نازک، شاخه‌های ریز درختان، جوانه نازک، شاخه‌های تازه روییده و ریز درختان
پلیسر/peliser/پرستو
پوپر/poper/گیسو، زلف
تانیا/tāniyā/در فارسی به معنی دختر یگانه و بی مانند
اسم های شیک دخترانه کردی
توار/tavār/۱- در کردی نام یک نوع پرنده؛ ۲- نوعی ریسمان
تووشیار/tuvšyār/به معنی خورشید، اشعه‌ی خورشید؛ ۲- برخورد و ملاقات.
جیهان/jayhān/جهان، کیهان، گیتی
چنور/če(i)nur/گیاهی خوشبو شبیه به شوید، که در بعضی از مناطق کردستان می‌روید
چوک/čok/چشمه
دامینه/dāmine/دامن، دامنه‌ی کوه + ه (پسوند نسبت) مجاز از زیبا.
دانژه/dānže/غنچه گل نیمه باز
دایان/dāyān/ماما، دایه.
دلژین/delžin/زندگی دوست داشتن، زندگی باصفا، زندگی موافق طبع.
دلنیا/delniyā/آسوده خاطر، مطمئن، فارغ البال، اطمینان، تضمین
دلوان/Delvān/دختر مهربان، بانوی با محبت
دلوین/delvin/رباینده دل و عشق
دلینا/delinā/مطمئن
دیلان/dilān/رقص گروهی، نوعی آهنگ، نام منطقهای در کردستان
دیمه/dime/۱- روی و رخساره؛ ۲- روشنی باران و شبنم؛ ۳- در کردی به معنی چهره، رخسار.
رازاوه/rāzāve/آراسته شده.
راژانه/rāžāne/نام گیاهی داروئی، رازیانه.
راشین/rāšin/راش = نوعی درخت در جنگل‌های ایران + ین (پسوند نسبت) ۱- مجاز از سر سبز و خرّم و با طراوت؛ ۲- راشین در برخی منابع راه آبی یا جویباری که از سبزه زار می‌گذرد معنی شده است.
روجا/rojā/روج (کردی) = روز، آفتاب + ا (پسوند نسبت)، ۱- منسوب به روج؛ ۲- مجاز از زیباروی و آفتاب چهره
روجیار/rujyār/۱- روزگار؛ ۲- آفتاب
روژآوا/ružāvā/روژاوا، rožawā، غروب، غرب.
روژا/rožā/روزها، آفتاب
روژا/ružā/روزها، آفتاب
روژان/rožān/روزها
روژان/ružān/روزها
روژانو/ružānu/آفتاب تازه سر زده، روز نو.
روژبین/rož bin/روژ = روز + بین = جزء پسین بعضی از کلمه های مرکب، به معنی بیننده و نشان دهنده ۱- بیننده ی روز؛ ۲- نشان دهنده ی روز؛ ۳- مجاز از راهنما و هدایت کننده به روز و روشنایی.
روژدا/ruždā/روژ = روز؛ مجاز از عمر، زندگی + دا در کردی و لری به معنی مادر – مجاز از عمر و زندگی مادر – مجاز از فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر.
روژدا/ruždā/عمر و زندگی مادر، مجاز از فرزند عزیز و گرانمایه برای مادر
روژه/ruže/الماس
روژیا/ružiyā/روژ + ی میانجی + ا پسوند اسم ساز، روز و روشنایی.
روژیار/ružyār/روزگار
روژیتا/rožitā/روژ = روز + تا = مثل و مانند ۱- مانند روز، مثل روز؛ ۲- روشن و درخشان؛ ۳- مجاز از زیبا.
روژین/ružin/روژ = روز + ین (پسوند نسبت)، ۱-منسوب به روز؛ ۲- تابناک و درخشنده؛ ۳-مجاز از زیبا.
روژینا/ružinā/روژ ‌= ‌روز ‌+ ‌ین ‌(پسوند نسبت)‌ + ‌ا (پسوند‌نسبت)، منسوب به روز
روناک/runāk/روشن، تابناک.
روناهی/ronāhi/روشنایی، تابناکی.
رونیاس/roniyās/روناس
ریژین/rižin/هوش
زریان/zeryān/باد جنوب، باد دبور، باد سرد.
اسم های زیبا دخترانه کردی
زریان/zeryān/باد جنوب، باد دبور، باد سرد.
زیوین/zivin/نقره‌ای، نقره گون
زیوین/zivin/نقره‌ای، نقره گون
ژابیز/žābiz/نام گیاهی و دارویی گیاهی که به بومادران (بوی مادران) معروف است.
ژالان/žālān/رودی است در روستاهای جیگران شهرستان کرمانشاهان
ژالانه/žālāneh/گیاهی زیبا و خودرو
ژاوه/žāveh/نوعی گیاه وحشی از تیره کاکوتی
ژوان/žovān/میعادگاه عاشق و معشوق، زمان، میعاد، ملاقات
ژوانا/ževana/میعادگاه عاشقان
ژیانا/žiyānā/ژیان = زندگی، حیات + ا (پسوند نسبت) ۱) منسوب به ژیان؛ ۲) مجاز از دارای زندگی و حیات.
ژیله/žile/ژاله، تگرگ ریز
ژینا/žinā/ژین در کردی = زندگی + ا (پسوند نسبت)] ۱- منسوب به زندگی ۲- مجاز از زندگی، حیات
ژیندا/žindā/زندگی مادر، زندگی بخش
ژینو/žinu/ژین در کردی = زندگی + او /-u/ (پسوند دارندگی)، ۱-دارای زندگی؛ ۲- مجاز از زنده، زندگی، دارای حیات.
سارال/sārāl/نام بخشی در شهرستان دیواندره در استان کردستان.
ساریژ/sāriž/به هم پیوستگی زخم، بهبودی.
ساریسا/sārisā/کوشا
سانا/sānā/آسان.
سایان/sāyān/سای = سایه + ان (پسوند نسبت)، ۱- منسوب به سایه
سایدا/sāydā/سایه مادر
سروه/sarve/نسیم، باد ملایم، باد خنک، ایاز
سوژین/sužin/سوختن، سوزان.
سولین/sulin/غنچه تازه شکفته
سیران/seyrān/گردش و تفرج
شانا/shaanaa/باد ملایم
شوانه/shavaane/گله بان، چوپان
شیلانه/shaylaane/زردآلو
کردیا/kordyaa/دختر کرد
کژال/kazhaal/غزال، دختری با چشمان زیبا
کلاونه/kalaavane/پرنده ای از نوع گنجشک دارای کاکل
کوچیار/koochyaar/یار کوتاه قد (نگارش کردی: کۆیار)
گلاریس/gelaris/زلف تابیده و ریسیده، استعاره از دختر زیبا و آراسته
گلاوژ/golaavezh/آخرین گلبوته بستان
گلباش/golbaash/از نام های رایج میان زنان کرد
گلنا/golnaa/تخم چشم
گولی/guli/یک گل
ناریا/naariaa/قاصدک
نشمیل/nashmil/زیبا
نیان/niyaan/رفیق، شریک زندگی
نیسه/nise/سایه
اسم دخترانه کردی
نیشا/nishaa/نشانه
نیوان/nivaan/پهلوان و دلیر و شجاع، نام مادر انوشیروان، همسر قباد پادشاه کیانی
هستنوه/hastonve/قیام توده مردم
هفدن/hefdan/وزن شعر
هفیان/hafiyaan/آرام گرفتن
هگبه/hagbah/ره آورد، هدیه سفر، خورجین
هلاله/helaaleh/گلی زرد رنگ خوشبو، آلاله، جارزدن، با خبر ساختن
هلپرین/halperin/رقصیدن
هموند/hamond/اعضاء
هنا/henaa/شادمانی و خوش بختی
هنار/henaar/انار
هناو/henaav/زهره، شجاعت
هوران/hooraan/آفتاب
هوری/hoori/نور خورشید
هوژان/hoozhaan/یاد گرفتن
هوژین/huzhin/آموختن
هوگون/hoogoon/خوب گون، خوش رنگ، ممتاز
هوما/hoomaa/مرغ سعادت، فرخنده
هونراوه/hunraave/کنایه از کلام منظوم
هونیا/huniyaa/شعر
هیدیکا/hidikaa/آرام، به آهستگی، یواش
هیران/hiraan/قرار
هیزان/hizaan/نیرومند، توانا
هیژان/hizhaan/ارزیدن، جنبیدن
هیلان/hilaan/آشیانه، مکان آرامش
هیمو/himoo/پاک دامن
هینا/hinaa/ماهر
هینان/hinaan/آوردن
هیوان/hivaan/ایوان، تراس
وانیار/vaanyaar/با سواد
وچان/vachaan/زمان استراحت کوتاه
وردی/vordi/کوچک، ریز‏نقش
وریشه/varishe/درخشش، برق
وش/vosh/خواستن
وشان/voshan/افشان، کاشتن، تکان شدید
وشن/voshen/خوب است.
ولان/volaan/مکانی که گل زرد بسیار داشته باشد.
وناز/venaaz/با وقار، متین
وندا/venda/زن و دختر باسواد
ونوش/venoosh/گل بنفشه
وهار/vehaar/فصل بهار
ویان/veyaan/دلربا، علاقه، محبت، عشق
یکمال/yakmaal/ثروت تقسیم نشده، دوست جان‏جانی (بسیار صمیمی)
یکیتی/yakiti/اتحاد، همبستگی
اسم های دخترانه کردی خاص

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت