سوره یاسین آیات ۷۸ تا ۸۳ – زنده شدن دوباره مردگان و دلایل امکان آن

این مقاله شامل سوره یاسین آیات ۷۸ تا ۸۳ از قرآن کریم است که به موضوع زنده شدن مردگان و قدرت خداوند برای ایجاد مجدد آنها اشاره دارد. در این آیات، خداوند با طرح سؤالی از کافران درباره امکان زنده کردن استخوان‌های پوسیده، به ذکر دلایلی برای اثبات قدرت خود در ایجاد مجدد می‌پردازد. از جمله اینکه خداوند همان کسی است که نخستین بار موجودات را آفریده و او بر هر چیزی داناست. همچنین اشاره می‌کند که او کسی است که آتش را از درخت سبز بیرون می‌آورد و اگر توانسته آسمان‌ها و زمین را بیافریند، قادر است مجدداً مانند آنها را بیافریند. در پایان نیز بر قدرت مطلق خداوند در ایجاد هر چیزی با امر «موجود شو» تأکید می‌کند.

وَ ضَرَبَ لَنا مَثَلًاو برای ما مثالی زد؛
وَ نَسِیَ خَلْقَهو قالَ– در حالی که آفرینش خود را فراموش کرده بود- گفت:
مَنْ یُحْیِى الْعِظامَ وَ هِیَ رَمیمٌ (۷۸)‏«چه کسی این استخوان‌های پوسیده را زنده‌می‌کند؟»
قُلْ یُحْییهَا الَّذى اَنْشَاَها اَوَّلَ مَرَّهٍبگو:«همان کسی زنده می‌کند،که نخستین بار آنها را پدیدآورد
وَ هُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلیمٌ (۷۹)‏و او نسبت به هر آفرینشی داناست»
اَلَّذى جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْضَرِ نارًاهمان کسی که برایتان، درخت سبز را قابلِ سوزاندن نمود،
فَاِذا اَنْتُمْ مِنْهُ توقِدونَ (۸۰)‏پس شما از همان درخت، آتش می‌افروزید
اَوَ لَیْسَ الَّذى خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْاَرْضَمگر کسی که آسمان‌ها و زمین را آفریده،
بِقادِرٍ عَلیٰ  اَنْ یَخْلُقَ مِثْلَهُمْنمی‌تواند باز هم مانند آنها را بیافریند!؟
بَلیٰ  وَ هُوَ الْخَلّاقُ الْعَلیمُ (۸۱)‏بله، قطعاً می‌تواند و او آفریننده‌ای بسیار داناست
اِنَّما اَمْرُهو اِذا اَرادَ شَیْئًاتوانایی او چنین است که وقتی چیزی را اراده فرماید،
اَنْ یَقولَ لَهو کُنْ فَیَکونُ (۸۲)‏به او بگوید «موجود شو»، پس به وجود می‌آید
فَسُبْحانَ الَّذى بِیَدِه‌ى مَلَکوتُ کُلِّ شَىْءٍواقعاً مُنزّه است کسی که حاکمیّت هر چیزی، در دست قدرت اوست؛
وَ اِلَیْهِ تُرْجَعونَ (۸۳)‏و به سوی او بازگردانده می‌شوید.

تعبیر این آیات در استخاره با قرآن

خوب است به شرطی که:

  • گفت: «چه کسی این استخوان‌های پوسیده را زنده‌می‌کند؟» ‏بگو:«همان کسی زنده می‌کند،که نخستین بار آنها را پدید آورد و او نسبت به هر آفرینشی داناست، همان کسی که برایتان، درخت سبز را قابلِ سوزاندن نمود، پس شما از همان درخت، آتش می‌افروزید، ‏مگر کسی که آسمان‌ها و زمین را آفریده، نمی‌تواند باز هم مانند آنها را بیافریند؟». بله، قطعاً می‌تواند و او آفریننده‌ای بسیار داناست ‏

دسترسی سریع به سایر سوره ها و آیات قرآن

ترتیب نزول 5 / سوره مدنی / تعداد آیات 7

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo