انتخاب اسم

مطالب متنوعی درباره انتخاب اسم برای دختر و پسر ایرانی به زبان های مختلف فارسی، عربی، کردی، لری. پهلوی و انگلیسی در این دسته ارائه شده است. همچنین می توانید از موتور هوشمند جستجوی اسم برای انتخاب بهترین اسم فرزند بر اساس پارامترهای مختلف استفاده کنید. با استفاده از ابزار هوشمند جستجو و انتخات اسم نقطه، شما می توانید اسامی پیشنهادی را بر اساس نام خانوادگی مورد نظر نیز همسان کنید (امتحان کنید!):

نام‌های انتخاب شده

نام ریشه معنی تلفظ


منابع انتخاب اسم فرزند

نقطه
Logo