دعاهای قرآنی

مجموعه کاملی از دعاهای قرآنی برای کارهای مختلف که بر اساس آیات قرآن گردآوری شده است. این مجموعه دعا برگرفته از کتاب نیایش های قرآنی اثر نویسنده گرانقدر جناب آقای مصطفی جمالی راد می باشد که با کسب اجازه از ایشان به صورت اختصاصی در سایت نقطه و در قالب دعا برای کارهای مختلف منتشر شده است.

نقطه
Logo