جزء بیست و سوم

جزء بیست و سوم قرآن کریم شامل پایان سوره یس است که به موضوعاتی مانند داستان‌های پیامبران، حقانیت رسالت و نشانه‌های قدرت الهی می‌پردازد، سوره الصافات که داستان‌های پیامبران و صحنه‌هایی از قیامت را بیان می‌کند، سوره ص که به داستان‌های داوود و سلیمان و چند پیامبر دیگر اشاره دارد و موضوعاتی چون توبه و استغفار، و بخشی از سوره الزمر که به توحید، معاد و برخی از جنبه‌های عبادت پرداخته است.

جزء ۲۳ قران کریم مجموعا شامل ۳۵۷ آیه می باشد.

 

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت