جزء دوم

جزء دوم قرآن کریم ادامه‌ای است بر سوره البقرة، شامل آیات ۱۴۲ تا ۲۵۲ این سوره که حاوی موضوعات متنوعی از جمله تغییر قبله از بیت‌المقدس به کعبه می باشد. در جزء دو قرآن، آیاتی در خصوص صبر، استقامت و جهاد در راه خدا وجود دارد و به مسلمانان یادآوری می‌کند که در برابر چالش‌ها و آزمایش‌ها مقاومت کنند. همچنین، جزء دوم تأکید زیادی بر اهمیت انفاق و کمک به نیازمندان دارد و از مومنان می‌خواهد تا دارایی‌های خود را به صورت عادلانه تقسیم کنند. جزء ۲ با آیاتی درباره حج، روزه و جهاد به پایان می‌رسد و بر اهمیت این شعائر دینی در تقویت ایمان و انضباط فردی تأکید دارد. جزء دوم قرآن مجموعا شامل ۱۱۰ آیه از سوره بقره می باشد.

نمایش بعدی
نقطه
Logo