دعا برای جشن تولد نوزاد

«خداست که زمین را برایتان محل آرامش قرار داد و آسمان را سقف بالای سرتان کرد و از چیز‌های پاکیزه روزیتان داد. او شما را به خوبی آفرید و شکل داد! خدا صاحب اختیار شما و جهانیان است، جز او معبودی نیست. آفرین به او که همیشه زنده است. ما با ستایش و سپاسگزاری، خدا را خالصانه عبادت می کنیم.»

(غافر/۶۴-۶۵)

فرزندان آدم؛ موجوداتی اجتماعی هستند و بسیار تحت تاثیر همسالان، دوستان، معلمان و خانواده‌ای قرار می‌گیرند که در طول عمرشان با آن‌ها زندگی می‌کنند.

اینکه فرزندان ما در نهایت چه کسی خواهند شد، بستگی زیاد به تصویر ذهنی است که از خود دارند و همچنین چگونگی استفاده از زمان در نوجوانی و تشویقی است که از سوی افراد مهم زندگیشان خواهند دید.

ای بهترین مراقب عزیزان ما!

من و فرزندانم را اهل نماز گردان.

«فرزندی پاک و برگزیده به ما عطا کن»(مریم/۶)

و او را مایه ی آبرو و سر بلندیمان قرار ده

«تو از هر مهربان، مهربان‌تر و بهترین نگهبان مخلوقات خویش هستی» (یوسف/۶۴ و صافات/۱۰۰)

ما شُکرگزاریم برای [ نام فرد تازه متولد شده ] که تولدش را امروز جشن می‌گیریم و به شُکرانه این رحمت، نهالی خواهیم کاشت و به موسسات خیریه کمک خواهیم کرد.

امیدواریم فرزندان ما با ایمان، امید و عشق به تو پرورش یابند و به ملتمان خدمت کنند.

آمین

فرزندان ما نیاز ندارند که والدین آن‌ها از هر لحاظ کامل و بی‌عیب و نقص باشند آن‌ها نیازمند بوسه، آغوش گرم، محبت و تشویق هستند.

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo