دعا برای پدر و مادر

ای خدایی که رحمت و مهربانی‌ات همیشگی است!

از اینکه به من و پدر و مادرم محبت آموختی، شُکرگزارم. ایمان دارم آن‌ها با عشق، مراقب من هستند و مرا راهنمایی می‌کنند تا در همه چیز از تو اطاعت کنم.

یاریم کن، پدر و مادرم را همیشه دوست بدارم، از دستوراتشان پیروی کنم، به ایشان صادقانه احترام بگذارم، خواسته‌هایشان را برآورده کنم و شادیشان را در هر چیز بجویم.

ای خدایی که فضل و احسانت دائمی است!

«من و پدر و مادرم را ببخش و بیامرز»

(نوح/۲۸)

«همانگونه که در کودکی بخوبی مراقبم بودند و تربیتم کردند، مراقب آن‌ها باش»

(اسراء/۲۴)

پیمان می‌بندم، از نافرمانی، لجبازی، تنبلی و بی‌دقتی دوری ‌‍‌‌کنم. در انجام تکالیف درسی و مطالعه سخت‌کوش و در سختی‌ها بُردبار باشم تا شایسته ی جانشینی تو در روی زمین باشم.

بخاطر خانواده و محبت های بین ما از تو سپاسگزاریم امیدوارم با راهی که تو پیش روی ما گذاشته ای خوشبخت و سعادتمند شویم. آمین

خدایا، از وسوسه گر درونم به تو پناه می برم همان که تنبلی را زیبا و سخت کوشی را زشت جلوه می دهد.

دعای فرزندان برای پدر و مادر

«به پدر و مادرت نیکی‌کن و زمانی که هر دو یا یکی از آ‌ن‌ها پیر و سالخورده شدند، تحت مراقبت خود قرار ده، مبادا کلمه‌ای که رنجیده خاطر شوند، بگویی.

آن ها را زیر بال و پر محبت خود بگیر و با احترام و ملایمت صحبت کن و با فروتنی اینگونه دعا کن:

خدایا مراقب پدر و مادرم باش، همانطور که آن ها در کودکی مراقبم بودند و بزرگم کردند.»

(اسراء/۲۳)

ای خدای مهربان!

به پدر و مادرم از نعمت‌های برگزیده‌ات ببخش، قلب آن‌ها را از عشق و مهربانی، بارور کن و به ایشان ایمان همیشگی و پایدار عطا ‌فرما.

از دوستی این زوج که با نام زیبایت در روز ازدواجشان آغاز شد، مراقبت فرما.

ذهن آن‌ها را نسبت به هم، سرشار از احترام و دوری از گناه که سرچشمه عقل است، بگردان و صفات خوب آن ها را به من انتقال ده تا همیشه در راه درست گام بردارم و مایه رضایت تو در روی زمین و افتخار در بهشت باشم.

پروردگارا،

شُکرگزار نعمت‌هایی هستم که به من، پدر و مادرم بخشیدی.

«انگیزه‌های نیک به من عطا کن تا کارهای ارزشمندی انجام دهم که تو می‌پسندی» (احقاف/۱۵) آمین.

خانواده خوشبخت، مثل یک بهشت کوچک است.

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo