دعای باران

«اوست خدایی که باران را پس از ناامیدی خلق می فرستد و رحمت و نعمت خود را فراوان می گرداند تا آب کشاورزی شما تامین شود و همچنین درختان و گیاهان رشد کنند و بتوانید دام‌هایتان را به چَرا ببرید.

آن بارندگی‌ها؛ کشتزارها، درختان زیتون و خرما، انواع انگور و میوه‌های گوناگون را می رویاند.

در آفرینش این ‌همه محصول، نشانه‌ای از یکتایی و قدرت خداست، برای مردمی که می اندیشند.»

(نحل/۱۱-۱۰)

ای توانای بی همتا!

پیامبرت گفت: برای کسانی که به دنبال برقراری عدالت و عشق به خدا هستند و در این راه، کار و تلاش ‌می‌کنند، خداوند همه چیز لازم برای زندگیشان خواهد فرستاد.

خود نیز به روشنی در قرآن کریم گفتی: « بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را.»(غافر/۶۰)

دعا برای بارش باران منسوب به امام علی (ع)

ای بزرگوار!

«رحمت خود را با ابر پُر باران بفرست تا بخاطر آن از نعمت‌های زمین بهره ببریم.» پیمان می‌بندیم از این نعمتِ حیات‌بخش، خردمندانه استفاده کنیم. آمین

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo