دعای پرداخت بدهی

«ای مسلمانان به تمام قرارداد‌های خود پایبند باشید»

(مائده/۱)

پروردگار ما «دانای پنهان و آشکار و عزیز و فرزانه است. اگر به خدا وام نیکو دهید؛ آن را برای شما چندین برابر می‌سازد و شما را می‌بخشد او بُردبار و سپاسگزار شما است!»

(تغابن/۱۸و۱۷)

«ای خدای بزرگ و بلند مرتبه، تنها تو را می‌پرستم و از تو یاری می‌جویم!»

(حمد/۵)

«تویی که بندگان را توانگر می‌کنی و سرمایه می‌بخشی.»

(حج/۶۲ و نجم/۴۸)

ایمانم را استوار کن و اعتماد دیگران را نسبت به من، افزایش ده.

ای یاور مهربان!

برای پرداخت سریع بدهی، به همه ی بدهکاران یاری رسان. به من توانایی و شهامتی ده تا به عهد و پیمانم وفا کنم و بدهی خود را پرداخت نمایم و اجازه نده، نا‌عادلانه در مورد من قضاوت کنند، ایمان دارم که هر امری را در بهترین مسیر هدایت می‌کنی.

«من به هر خیری که برایم بفرستی، نیازمندم.» (قصص/۲۴)

«ای خدای دلسوز و مهربان!» (بقره/۱۴۳)

با وجودی که ناشُکری کردم؛ نعمت‌های زیادی به من بخشیدی!

گناه کردم، گناهانم را پوشاندی و با بُردباری تحملم کردی،

گمراه بودم، هدایتم کردی، گرچه می‌توانستی بلافاصله مجازاتم کنی!

تمام سربلندی و قدرتم از آن توست.

چگونه می‌توانم بعد از این همه لطف از جانب تو، ناسپاس باشم؟!

اعتراف می‌کنم، وفای به عهد با ارزش است و «پاداش نیکی جز نیکی نیست.» (الرحمان/۶۰)

امیدوارم پرداخت بدهی و انجام تعهداتم، شروع خوبی برای جبران گناهانم نزد تو و افزایش اعتماد و اعتبارم نزد مردم باشند.

آمین

سه چیز را در کار و زندگی نشکن؛ قول، اعتماد و قلب دیگران را

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت