دعا برای مقاومت در برابر وسوسه و گناه

خداوند بخشنده به انسان موهبت عقل، قدرت تفکر و تشخیص خوب از بد را عطا کرده است. عقل می‌تواند خوشبختی و شکوهی برای انسان فراهم کند که دیگر موجودات قادر به تهیه آن نیستند.

عقل کمک می‌کند درک نادرست از غرایز خود را اصلاح کنیم و نیاز‌های سرکش خود را مهار نماییم، مقدار متوازن بخوریم و بیاشامیم، رابطه درستی در امور جنسیتی داشته باشیم و از مصرف مواد مخدر، الکل و دخانیات پرهیز کنیم.

عقل نعمت الهی و ابزاری است که ما را موجود برگزیده و برتر می‌کند.

هنگامی که وسوسه می‌شویم و با آن مقابله می‌کنیم، در واقع به مرز رستگاری یا گناه رسیده‌ایم. در این لحظات با شخصیت واقعی خود روبرو می‌شویم ما می‌مانیم و وجدان آگاهمان، ذهن شروع می‌کند به خیال بافی و ابداع انواع بهانه برای تسلیم‌ شدن در مقابل وسوسه . تصمیم عاقلانه‌ای که در این موقع می‌گیریم، سرنوشت رستگاری ما را تعیین خواهد کرد.

اگر خویشتن‌داری کنیم و اجازه ندهیم احساس ما بر عقلمان سایه بیندازد، از وسوسه عبور می‌کنیم و به کمال می‌رسیم.

قرآن کریم می‌فرماید:

«آنان که مراقب رفتارشان هستند، خدا نجاتشان می‌دهد، نه از بیرون آسیب می‌بینند و نه از درون غصه می‌خورند و خوشبخت‌اند.»

(زمر/۶۱)

همه ی لحظات زندگی هم ارزش نیستند، بعضی از لحظات با ارزش‌تر از بقیه مواقع هستند. پرهیزکاران، لحظات وسوسه انگیز را به فرصت تحول تبدیل می‌کنند و با مقاومت در برابر وسوسه گرِ درون، اراده استوار و عادات خوب را در خود پرورش می‌دهند. (داستان حضرت یوسف)

توصیه‌ی قرآن این است:

«اگر وسوسه‌های شیطانی به سراغت آمد، به خدا پناه ببر زیرا فقط او شنوای دعاها و دانای نیازهاست»(فصلت/۳۶)

و بگو: «خدایا به تو پناه می برم، از وسوسه‌های شیاطین که در وجودم شعله‌ور شوند.»

(مومنون/۹۸-۹۷)

«کارهایم را به تو می‌سپارم، چون تو از حال و روز بندگانت باخبری.»

(غافر/۴۴)

آمین

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo