دعای سالخوردگان در دوران پیری

«مردان و زنانی که در راه خدا به فقیران صدقه و احسان نمایند و کارهای خوب پیش خدا پس‌انداز کنند، پاداشی ارزشمند دارند و آنچه می‌دهند برایشان چند برابر می‌شود.»

(حدید/۱۸)

«قسم به روز در آن هنگام که خورشید برآید و سوگند به شب در آن هنگام که آرام گیرد خداوند هرگز تو را به حال خودت رها نکرده و از تو ناخوشنود نیست.

بزودی پروردگارت آنقدر به تو عطا خواهد کرد تا خشنود شوی، وضع آخرت تو بهتر از دنیا خواهد بود.

آیا او تو را یتیم نیافت و پناه داد!

گمشده یافت و هدایت کرد،

و فقیر یافت و بی‌نیاز نمود؟! »

(ضحی/ ۵-۱)

«پروردگارا؛

ای بخشنده مهربان! » (احزاب/۴۳)

می‌دانم نگاه پُر مهرت برای تقویت قلب‌هایی که به مدت طولانی برایت تپیده‌اند، به زمین دوخته شده است.

بدن من به سمت سُستی می‌رود اما امید به لطفت، به من نیرو می‌بخشد.

به یاد دارم هنگامیکه نیازمند بودم، بی‌نیازم کردی و زمانیکه حیران بودم، هدایتم کردی.

با وجودی که ناتوانی بر سر من سایه افکنده است، درمانده یا ناامید نیستم چون تکیه‌گاهم تو هستی. به خوبی آگاهم با تدبیر خویش به من‌ کمک می‌کنی و نیرو می‌بخشی.

«ای یگانه بی همتا!» (بقره/۱۳۳)

«تمامی کهکشان‌های پیچیده مانند ذره‌ای غبار در دستان توست.» (زمر/۶۷)

در این عالم عظیم، با این همه کثرت که آفریدی، به جز زیبایی و وحدت چیزی نمی‌بینم.

از تو سپاسگزارم که در سفر زندگی همراهم هستی و دوستم داری.

آمین

در پایان عمر هیچ چیز زیباتر از رضایت از زندگی و وجدان آسوده نیست.

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo