دعا برای اتحاد و وحدت در جهان

در جامعه و کارِگروهی، خودستایی و برتری جویی گناهی بزرگ است چون جامعه را دچار تفرقه می‌کند.«پروردگارا؛ لطف خود را نصیب ما کن و ما را از این گرفتاری نجات بده.»

(کهف/۱۰)

زمانیکه پیامبر ما در قید حیات بود، دوستانی صمیمی مانند: حمزه، ابوبکر، عثمان، عمر، علی، سلمان، طلحه، زبیر، ابوعبیده و … داشت.

او به ما آموخت؛

«مومنان برادران یکدیگرند» (حجرات/۱۰) و هیچ چیز نباید مانع دوستی و برادری شود.

ای با وفا!

برای دوستان خوبی که به ما عطا کردی، سپاسگزاریم. پیمان می‌بندیم با وجود اختلاف سلیقه و عقیده، یکدیگر را دوست داشته باشیم و با الگو قراردادن رفتار پیامبرمان، دوستی خود را شکوفا کنیم. با دیگران همانگونه رفتار کنیم که انتظار داریم با ما رفتار کنند و به خود یاد‌آوری کنیم:

رفتار نیک دیگران با ما، بازتاب رفتار خوب ما با آن‌ها است.

دوستی ماندگار، با احترام متقابل شروع می‌شود و با صداقت ادامه می‌یابد.

ای یاری دهنده!

ما در سفر زمینی به یکدیگر کمک می‌کنیم تا همسفر آسمانی باشیم و سوگند یاد می‌کنیم؛

برای دستیابی به آرمانی والا، نسبت به هم وفادار بمانیم.

آمین

دعا برای وحدت در جهان

« خدا در کنار نیکوکاران و کسانی است که صبر و حوصله می‌کنند.»

(نحل/۱۲۸)

ای همدم قلب‌ها!

به ما قلبی ده تا با یکدیگر مهربان باشیم، خِردی ده تا همدیگر را عفو کنیم و صبری ده تا به پاداش باور خود به انجام کارهای دُرست برسیم.

ایمان و پایداری را در ما بارور ساز و «ظرفیت ما را برای تحمل مشکلات بیشتر کن،» (طه/۲۵)

قدم‌هایمان را در راهی ثابت بدار که خوبی بر بدی و دوستی بر دشمنی غلبه کند.

به ما کمک‌ کن، با همکاری یکدیگر، جهانی عاری از خشونت و نفرت بسازیم. یک دنیای جدید که در آن، نه ترس موجب بی‌عدالتی شود و نه خود خواهی باعث رنج دیگران.

ما فکر و زندگی خود را وقف صلح، آرامش و امنیت می‌کنیم و منتظر روزی نو و امیدی تازه برای وحدت همه ملت‌های جهان هستیم. آمین

«حکومت بر زمین، به بندگان نیکوکارم می‌رسد»

(انبیاء/۱۰۵))

اصل برابری

مشورت و همکاری

«در کارها با یکدیگر مشورت کنید. اما هنگامیکه تصمیمی گرفتید به خدا اعتماد کنید» و قاطعانه عمل نمایید و نگران نتیجه کار نباشید.

(آل عمران/۱۵۹)

پیامبر مهربان هیچگاه لقب اشرافی به کسی عطا نکرد، او گفت:

«خدا ما را از یک زن و مرد آفرید اما به ملت‌ها و نژادهای متفاوتی تقسیم کرد تا همدیگر را بشناسیم، تفاوت‌ها ی ما‌ ربطی به برتری (قومی یا جنسیتی) ندارند؛

از نظر خدای دانایِ آگاه، با ارزش‌ترین مردم، پرهیزکارترین آن‌هاست.» (حجرات/۱۳)

ای کاردان آگاه؛ «از دانایی و فرزانگی خود به ما ببخش.» (یوسف/۲۲)

درک اجتماعی ما را افزایش ده تا به این فهم برسیم؛ مهم نیست سید قُریشی باشیم یا غُلام حَبشی، یا در انتخاب رئیس‌جمهور هم سلیقه باشیم یا نه، آنچه مهم است درک یکدیگر و مشورت با افراد خردمند و خیر خواه و همکاری با دل و جان در کار است.

***

ای خدای دلسوز و مهربان!

«دل‌های ما را از کینه و حسد پاک کن و ما را ببخش!» (حشر/۱۰)

به ما یادآوری‌کن؛ منزلت ما در اجتماع یکسان است «اما بسته به میزان تلاشی که می‌کنیم،» (نجم/۳۹)

به خواسته‌ها و موقعیت‌های متفاوتی می‌رسیم. آمین

هیچ حمایتی بهتر از مشورت و هیچ فقری چون نادانی نیست.

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo
ثبت نام در سایت