دعای صبح

«پروردگار من مهربان و دوستدار آفریدگان است.»

(هود/۹۰)

«آنچه در آسمان‌ها و زمین است خدا را به پاک بودن از هر عیب و نقصی می‌ستایند.»

(حشر/۲-۱)

من هم صبح به این زیبایی را با ستایش او، تحسین جهان با عظمتی که آفریده و طلب خیر برای دیگران شروع می‌کنم. سپاسگزارم که فرصتی دیگر داد تا شُکر نعمت هایش را بجا آورم.

خدایا!

برای نعمت‌های زیاد، شادی توصیف‌‌ناپذیر و امید ابدی که به من داده‌ای، شُکرگزارم.

«من قدر محبت های تو را ندانستم»(بقره/۱۴۳) و بعضی از روزهای تو را بیهوده تلف کردم، مرا ببخش.

ای دوستدار امیدواران!

فکر مرا بالا ببر، بالاتر از همه ی این چیزهای کوچک که موجب آشفتگی باورهایم هستند تا هر روز تو را بجویم و راهی را که پیامبران، راستگویان و نیکوکاران رفته‌اند، بپیمایم.

به من امید، آرامش، عشق و آینده‌ی خوب عطا کن، ای«دلسوز مهربان.» (بقره/۱۴۳)

آمین

آینده، از آن کسانی است که علاوه بر خوشبینی، هر روز گامی برای رسیدن به هدفشان بردارند

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo