دعای کنترل خشم

سه چیز باعث می شود انسان روح لطیف پیداکند و در جامعه محبوب شود و بدون تنش به نتایج خوب در زندگی برسد.

«مدارا با مردم، دعوت به نیکی و بی اعتنایی به افراد جاهل.»

(فرقان/۶۳)

خشمی که از شنیدن سخن زشت جاهلی بر می خیزد، قدرتی ندارد اما ذهن را آشفته می کند و فرمان ذهن را در دست می گیرد و مانع رفتار پسندیده و تصمیم گیری درست می شود.

قرآن کریم می‌فرماید:

«بندگان واقعی خدای بخشنده کسانی هستند که در زندگی متواضعانه رفتار می کنند و وقتی آدم های نفهم با آنان بی ادبانه رفتار می کنند، با مدارا و ملایمت پاسخ می دهند.»

(بقره/۱۷۳)

«خداوند آمرزنده و مهربان است و نیکوکارانی را دوست دارد که خشم خود را مهار می‌کنند و خطای مردم را نادیده می‌گیرند و می‌بخشند.»

(آل عمران/۱۳۴)

«ای بزرگوار بخشنده؛ ظرفیتم را برای تحمل مشکلات بیشتر کن!»

(طه/۲۵)

به من صبر عطا کن تا «با سخن بیهوده با بزرگواری برخورد کنم و آن را نشنیده بگیرم»

(فرقان/۷۲)

و اگر از کوره در رفتم، با فروتنی عذرخواهی کنم و جبران ‌‌نمایم. آمین

تنش ایجاد کردن هُنر نیست، منش ایجاد کردن هُنر است.

« بشتابید به سوی کار نیک »

(آل عمران/۱۱۴-۱۱۳)

«ما با نیکوکارانی هستیم که در راه ما تلاش می‌کنند و قطعاً آنان را به راه‌های خویش هدایتشان می‌کنیم. اگر شکرگزار نعمت های خدا و با ایمان باشید، چرا خدا باید عذابتان کند؟ خدا که قدر شناسی آگاه است.»

(عنکبوت/۶۹ و نساء/۱۴۷)

بدترین احساس پشیمانی که قلب ما را در پایان عمر به درد می‌آورد، یقیناً به خاطر نداشتن ثروت زیاد نخواهد بود، بلکه به خاطر از دست دادن روزهایی خواهد بود که می توانستیم شاد زندگی کنیم و به دیگران کمک کنیم، اما غفلت کرده ایم.

دعای غیبت، بدگمانی، و بدگویی

«غیبت، کوشش افراد ناتوان است»

(نهج البلاغه)

بیشتر داوری‌های ما اشتباه است. اغلب آن‌ها بر اساس شایعات یا گمان بد یا دروغ‌هایی است که می شنویم؛ نه بر پایه شواهد یا حقایق عقلانی و مدارک مستند!

متاسفانه ما با قضاوت نادرست و باز پخش شایعاتی که باورهای غلط ما را تایید می‌کنند، اتحاد جامعه و قلب‌هایی را که به خاطر خدا می‌تپند، درهم می‌شکنیم.

بدگمانی و بدگویی، در واقع عدم رعایت انصاف و عدل در پندار و گفتار است.

قرآن کریم می فرماید:

«ای مسلمانان از بد گمانی درباره ی مردم که مرضی شایع است، دوری کنید و در زندگی‌ دیگران پی جویی نکنید.

هیچ‌ کدامتان دوست دارد گوشت برادر مرده‌اش را بخورد؟! روشن است که شما از این کار متنفرید!

در حضور خدا از این عادت‌های زشت دست بردارید، خدا توبه پذیر و مهربان است.»

(حجرات/۱۲)

پروردگارا؛

بر ما ببخش گناهانی را که دانسته یا ندانسته مرتکب شدیم!

به ما یادآوری‌ کن: غیبت با انتقاد سازنده متفاوت است. غیبت بیماری افراد بدخواه یا کوشش افراد حقیر است که کارهای نیک دیگران را نادیده می‌گیرند و خطای آنان را آشکار و بزرگ می‌کنند و آبرو و اعتبارشان را در پنهان می‌جَوند.

«خدا از مومنان دفاع می‌کند، او دوست ندارد کسی بدی‌های دیگران را بیان کند، مگر آنکه مورد ستم واقع شده باشد. خدای شنوا و توانا، کسانی را که خوبی‌ها را آشکار و بدی های دیگران را می پوشانند، می‌آمرزد.»

(حج/ ۳۸ و نساء/۱۴۹-۱۳۸)

ای توجه دهنده قلب‌ها!

به ما خاطر نشان ساز، افراد بزرگ در مورد افکار بزرگ و افراد معمولی در مورد حوادث صحبت می‌کنند و تنها افراد حقیرند که بدگویی دیگران را می‌کنند. آمین

خدای شنوا و توانا، کسانی را که خوبی‌ها را آشکار و بدی های دیگران را می پوشانند، می‌آمرزد.»

(حج/ ۳۸ و نساء/۱۴۹-۱۳۸)

از انجام این کارها هرگز پشیمان نخواهیم شد:

پروردگارا؛

مرا جزو غافلین قرار مده و« ببخش و رحم کن، تو بهترین بخشاینده هستی.» آمین

(مومنون/ ۱۱۸، دعای منسوب به حضرت محمد (ص))
 • از داشتن انضباط شخصی، صرفه‌جویی و تلاش در زندگی
 • از اینکه با دیگران مهربان باشی،
 • از اینکه از فرصت‌های خوب؛ استفاده کنی،
 • از اینکه با دوستان و آشنایان بیشتر تماس بگیری،
 • از اینکه برای خودت زندگی کنی؛ نه برای دیگران،
 • از اینکه با دسته گلی به سراغ پدر و مادر خود بروی،
 • از اینکه برای همسر و فرزندانت وقت بیشتری بگذاری،
 • از اینکه با کلمه‌ای لطیف به کسی امید دهی و او را شاد کنی،
 • از اینکه به موسسه های تحقیقاتی، نگهداری کودکان یتیم و سالمندان کمک کنی،
 • از اینکه دانشجویی را حمایت کنی تا بعد از فارغ التحصیلی در نقاط محروم طبابت کند،
 • و از اینکه در پیشرفت کاری سهیم باشی،
 • هرگز پشیمان نمی‌شوی.

برای انجام کارِ خوب، هیچ‌ وقت دیر نیست

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo