دعای توبه

«از خدا آمرزش بخواهید و به سویش باز گردید، او دوستدار بندگان است»

(هود/۹۰)

«بگو ای‌بندگان من که با آلودگی به گناه، زیاده روی کردید، از لطف خداوند ناامید نشوید، خدا همه‌ی گناهان را با توبه می بخشد، او آمرزنده و مهربان است.»

(زمر/۵۳)

«کسانی که به سوی خدا بازگردند و کارهای نادرست خود را جبران نمایند و خود را به خدا بسپارند و فقط برای او دین‌داری کنند، در کنار مومنان قرار می‌گیرند، خداوند به مومنان پاداش بزرگی خواهد داد. اگر شُکرگزار نعمت‌های خدا و با ایمان باشید، چرا خدا باید عذابتان کند؟ خدا که قدر شناسی آگاه است.»

(نساء/۱۴۷)

ای مالک و سالار روز داوری!

امروز برآنم به درگاهت که جایگاه مهربانی و بخشش است، دست نیاز برآورم،

در غم و شادی، در سختی و راحتی و در بامداد و شامگاه تو را ستایش می کنم.

در حضورت خطا کردم و گناهم باعث جدایی من از تو شد، واقعاً متاسفم،

اگر رهایم کنی، در تاریکی و بی خبری فرو خواهم افتاد،

و اگر دستم را نگیری، به بیراهه خواهم رفت، هر نیرو و هدایتی از لطف توست.

ای خدایی که بخشش و مهربانیت دایمی است!

پناه می جویم به نور وجه تو، نوری که هر ذهن تاریک را روشن و با علم و فرزانگی ات پیوند می دهد.

ملامت از آن توست تا هر زمان که راضی شوی،

اما مهر تو، گسترده تر از خشم توست،

از تو آمرزش می طلبم و به سویت باز می گردم.

به من ذهنی پاک و اراده ای راسخ عطا فرما، ای «توبه پذیر مهربان.»(بقره/۱۶۰)

آمین

پذیرفتن خطا و عذرخواهی، نشان از داشتن وجدان سالم و درک و دانایی است

دعا برای بخشش گناهان

«چه کسی جز خدای مهربان گناهان را می‌بخشد؟»(آل عمران/۱۳۵)

«ای توبه پذیر مهربان!»(بقره/۱۶۰)

تنها تو شایسته‌ی پرستش و بخشنده گناهان هستی.

برای انتخاب راه اشتباه و انجام کار نادرست، متاسفم و طلب بخشش‌ می‌کنم، بازگشت مرا به سوی خود بپذیر و «مرا از بدی‌ها پاکیزه کن.»(نساء/۴۹)

«اگر مرا عذاب کنی باز بنده تو هستم و اگر از گناهانم درگذری باز تو توانا و درست کرداری، یاریم کن، گمراهی و عذاب را به قیمت از دست دادن هدایت و آرامش نخرم.»(مائده/۱۱۸ و بقره/۱۷۵)

ای دگرگون کننده قلب ها!

برای خوب شدن قیام می کنم، برای اجرای اوامرت رکوع می کنم و در برابر بزرگیت سجده می کنم.

یاریم کن؛ خطاهایم را جبران کنم و قبل از انجام هرکاری به نتایج آن، منافع دیگران و مصلحت خودم توجه کنم.

مطمئنم اگر از سر لطف به من بنگری، قلبم پاک خواهد شد و شادی وجودت را در قلبم حس خواهم کرد. به من یادآوری‌کن گناه‌های کوچک سنگریزه‌هایی هستند که با تکرار به صخره ای بزرگ تبدیل می‌شوند. آمین

«ترک گناه، آسان تر از درخواست توبه است» (نهج البلاغه)

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo