دعای محبت به دیگران

« شما هرگز به مقام نیکوکاران نخواهید رسید مگر آنکه از چیز‌های دوست داشتنی خود در راه خدا هزینه کنید، او آگاه است از آنچه هزینه می‌کنید.»

(آل عمران/ ۹۲)

اگر در اوج عبادت هنگامیکه مشغول ستایش پروردگار عالم هستیم، متوجه انسان گرسنه‌ یا یتیمی شویم، بهتر است عبادت را بی درنگ رها کنیم و به او کمک کنیم!

عابد، گلیم خود را از آب بیرون می کشد اما کسی که به یتیمان، نیازمندان، همسایگان، همکاران، موجودات زنده و اسیرانِ دشمن محبت می کند، غریقی را نجات می دهد. ما به مقام نیکوکارانِ‌برتر نخواهیم رسید، مگر با محبت به دیگران.

«پروردگار ما، مهربان و دوستدار آفریدگان است.»

(هود/۹۰)

مُحبتی که در قلب کوچک آدمی جاری است، از خدای بزرگ سرچشمه می‌گیرد و به دریای بیکران رحمتش می‌پیوندد، به همین دلیل محبت وحدت‌آفرین است و همچون ریسمانی، آدمیان را به آفریدگار خود و به هم پیوند می‌دهد.

از مزایای دیگر محبت، احساس آرامش‌خاطر است. آرامش، ترکیبی است از احساس خوشبختی، رضایت، امیدواری به آینده و اعتماد به نفس.

«ای پدید آورنده آسمان‌ها و زمین!»(انعام/۱۴)

ایمان، امید و محبت را در ما بارورکن. ما را به این درک برسان که برای ابراز محبت به دیگران، باید زنده باشیم و با امید زندگی کنیم.

«ای بی‌نیاز ستوده،»(لقمان/۱۲)

به ما یاد‌آوری کن؛ نیازمندان و ما از یک گوهر و همگی مخلوقات تو هستیم و آنچه را با عشق به موسسات خیریه، نگهداری یتیم‌ها و سالمندان می‌بخشیم، در واقع به تو داده‌ایم. آمین

محبت با انسان همان کاری را می‌کند که گرما با مُوم

انتقام یا بخشش؟

راه مهر

آیا در برابر خطا یا آزار دیگران، به فکر تلافی یا انتقام می‌افتید؟

یا به گذشت می‌اندیشید؟

انتقام پُر هزینه است و قیمت آن برابر با از دست دادن آرامش روحی و قدرت تفکر است!

انجام نیکی در برابر نیکی، کار دشواری نیست اما محبت به کسانی که دوستشان ندارید نشان از بلوغ فکری شما است که می‌توانید، احساسات خود را کنترل کنید، محبت خود را نشان دهید و قلب آن‌ها را دگرگون نمایید.

قرآن کریم می‌فرماید:

«خوبی با بدی یکسان نیست. جواب بدی را با خوبی بده آن هم با بهترین روش.

اگر اینگونه رفتار کنی، بین تو و آن کس که دشمنی بوده است، صمیمیت برقرار می‌شود. این ویژگی را کسانی بدست می‌آورند که صبورند و سخنان ناپسند را نشنیده می گیرند.»

(فصلت/۳۴ و قصص/۵۵-۵۴)

پیمودن راه مهر، کمی دشوار اما شدنی است. خالق هستی علاوه بر توانایی سخن گفتن از عظمت و صفات نیک خویش به ما بخشیده است.

با خود خلوت کنیم و در مورد برتری استفاده از محبت، گذشت و بخشش بیندیشیم. زمانی که تصمیم بگیریم، تن‌پوش کُهنه ی شخصیت خود را در آوریم، پروردگار مهربان جامه‌ی فرشتگان را بر ما می‌پوشاند. آمین

محبت تنها نیرویی است که می‌تواند دشمن را به دوست تبدیل کند.

نظر شما چیست؟

شما چی فکر می‌کنید؟

نقطه
Logo